Hvem er jeg?

Hvem er jeg? er et spil, hvor man skal se, hvem der først kan gætte den anden persons kort via spørgsmål og sortering.

Sådan kan du bruge Hvem er jeg?

Appen er en digital version af brætspillet: Hvem er hvem. I kan enten spille mod en computer eller I kan spille to mod hinanden via online spil. Det gælder om først at gætte hvilken person den anden er via spørgsmål, som hjælper dig med at sortere de kort væk, som ikke matcher beskrivelsen.
Spillet styrker barnets evne til at sortere i information og sortere i kategorier samtidig med at det træner barnets sprogforståelse og øger ordforrådet.

  • Sørg for at snakke med barnet om de ligheder og forskelle I kan se
  • Snak om de forskellige kategorier I møder i spillet
  • Sæt ord på hvordan I selv ser forskellige ud og hvordan I ligner hinanden (kan også gøres i grupper)

Appen kan anvendes til børn fra 4+ år, spillet kræver at man kan læse eller få læst højt indtil man har lært ikonerne at kende, det er derfor vigtigt at der sidder en voksen med.

Om appen

Producent: R. W Buckingham & Finoulst
iPhone og iPad