Sprog­brug (sam­tale­kom­pe­tence og for­tæl­le­kom­pe­tence)

Sprogbrug er barnets anvendelse af sproget. Det kan være i samtaler, hvor det er vigtigt at barnet kender til en samtales opbygning og indhold. og f.eks. fortælling, hvor barnet kan fortælle eller genfortælle og benytte sig af sproglige virkemidler. Tryk på app navnet for at læse mere om appen.

MyPlayHome

Snak om og øv ord fra hverdagen i det interaktive dukkehus.

Snuderik

Lad dit barn øve sprog gennem en sød historie fyldt med sange og fagter.

Story Wheel

Skab historier og øv sproget ved at dreje på hjulet og bliv inspireret til at historiefortælling.

Sprogkalender

Ideer og gode råd til den daglige leg med sprog.

Hvem er jeg?

Gæt din modstander før han gætter dig - øv sprog via dette sjove spil.