Sæt­nings­dan­nel­se og ord­bøj­ning

Sætningsdannelse og ordbøjning afspejler barnets evne til at formulere og udtrykke sig grammatisk korrekt. Tryk på app navnet for at læse mere om appen.

Puppet Pals

Brug det digitale dukketeater til at øve sætninger og ord i en sjov kontekst og dialog.

Story Wheel

Vælg et emne, drej hjulet og slip fantasien løs i mens du leger og lærer sætninger og ord.

Story Creator

En nem at til at skrive, lege, indtale og lave sin egen bog. Barnet øver sætningsdannelse imens det designer sin egen bog.

Book Creator

Lav kreative bøger imens barnet øver og leger med sætningsdannelse.

Find mere inspiration

på de pædagogiske forløb under Kommunikation og sprog

Fokusord med lydtavle