Apps

Læs om APPS på hjemmesiden indenfor de seks læreplanstemaer

I menuen du finde apps som du kan bruge i dagtilbuddet og i hjemmet til børn i dagtilbudsalderen. Alle appsene på siden er fagligt bedømt og du kan læse om vurderingskriterierne.

Du kan også finde manualer til nogle af appsene.

En app anvendes bedst sammen med andre - derfor bør I sætte jer sammen med børnene, når I bruger iPad og apps i hverdagen. 

 • Appsene er delt ind i læreplanstemaerne.

 • Alsidig personlig udvikling

  At arbejde med alsidig, personlig udvikling handler om at være anerkendende overfor barnet og have fokus på barnets identitet, selvstændighed og personlige kompetencer, udtryk og dannelse.

  Du kan finde apps indenfor kategorierne:

  Fællesskab og fælles fokus, Følelser, Identitet og selvværd

 • Social udvikling

  At arbejde med sociale kompetencer handler om, at  skabe mulighed for, at børnene kan indgå i venskabelige relationer, lave og blive i lege, samt udvikle deres samarbejde og relationer med hinanden.

  Du kan finde apps indenfor kategorierne:

  Fællesskab og samarbejde, Samarbejde og følelser

 • Kommunikation og sprog

  At arbejde med sproglig udvikling sker gennem kommunikation med ord, krop, billedsprog, dans, drama, historiefortælling og meget mere.

  Du kan finde apps indenfor kategorierne:

  Høretab, Ordforråd og ordbrug, Sprogforståelse, Sprogpakken, Sætningsdannelse og ordbøjning, Tidlig sprogudvikling, Tosprogede, Udtale, Kategorisering

 • Kultur, æstetik og fællesskab

  At arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier handler om, at have fokus på børnenes kreative sider. Brug af IT hører også ind under dette tema

  Du kan finde apps indenfor kategorierne:

  Børnekultur, Kulturformidling og dokumentation, Kreativitet

 • Krop, sanser og bevægelse

  At arbejde med krop og bevægelse handler om rytmik, gymnastik, sanglege, boldlege,  grovmotoriske udfordringer og  forståelse for sundhed.

  Du kan finde apps indenfor kategorierne:

  Finmotorik, Grovmotorik

 • Natur, udeliv og science

  At arbejde med naturen handler om at opleve naturen og årstiderne. Der kan være ture i naturen (skov, mose, strand, havet, naturlegepladser med mere).

  Du kan finde apps indenfor kategorierne:

  Dyr og planter, Naturen 

Oversigt

Du kan på vores "Oversigt over alle apps" se de apps der findes på hjemmesiden.