Apps

Læs om APPS på hjemmesiden indenfor de seks læreplanstemaer

I menuen du finde apps som du kan bruge i dagtilbuddet og i hjemmet til børn i dagtilbudsalderen. Alle appsene på siden er fagligt bedømt og du kan læse om vurderingskriterierne.

Du kan også finde manualer til nogle af appsene.

En app anvendes bedst sammen med andre - derfor bør I sætte jer sammen med børnene, når I bruger iPad og apps i hverdagen. 

 • Appsene er delt ind i læreplanstemaerne.

 • Alsidig personlig udvikling

  At arbejde med alsidig, personlig udvikling handler om at være anerkendende overfor barnet og have fokus på barnets identitet, selvstændighed og personlige kompetencer, udtryk og dannelse.

 • Social udvikling

  At arbejde med sociale kompetencer handler om, at  skabe mulighed for, at børnene kan indgå i venskabelige relationer, lave og blive i lege, samt udvikle deres samarbejde og relationer med hinanden.

 • Kommunikation og sprog

  At arbejde med sproglig udvikling sker gennem kommunikation med ord, krop, billedsprog, dans, drama, historiefortælling og meget mere.

 • Kultur, æstetik og fællesskab

  At arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier handler om, at have fokus på børnenes kreative sider. Brug af IT hører også ind under dette tema

 • Krop, sanser og bevægelse

  At arbejde med krop og bevægelse handler om rytmik, gymnastik, sanglege, boldlege,  grovmotoriske udfordringer og  forståelse for sundhed.

 • Natur, udeliv og science

  At arbejde med naturen handler om at opleve naturen og årstiderne. Der kan være ture i naturen (skov, mose, strand, havet, naturlegepladser med mere). 

Oversigt

Du kan på vores "Oversigt over alle apps" se de apps der findes på hjemmesiden.