Peter Pusle­spil

Peter Puslespil er et rimpuslespil, hvor du kan lære om kroppen.

Sådan kan du bruge Peter Puslespil

Peter Puslespil appen har 3 forskellige aktiviteter. Peter Puslespil er med til at styrke  barnets viden om kroppen og gøre barnets forståelse/indsigt i kroppens funktioner større. Appen byder på leg med ord og billeder samt oplæsning, hvor børnene skal rime sig gennem historien. 

 • Bruge appen til at tale om jeres egen krop 
 • Lav selv rim på de forskellige kropsdele 
 • Tegn jeres egen krop eller "punktum punktum komma streg, sådan tegnes Nikolaj" 
 • Print et billede af Peter Puslespil eller jeres egen krop ud og lav jeres egne puslespil 
 • Skriv selv på et papir, hvad de forskellige dele på kroppen hedder. 

Peter Puslespil som hverdagssamtale

Som i alle andre hverdagssamtaler, gælder det her om at støtte op om barnets
interesser og forståelse.

 • Brug åbne spørgsmål - som for eksempel: Hvorfor har vi ikke 4 ben? 
 • Hjælp barnet med at sætte ord på kropsdel og funktion.
 • Relater til noget barnet kender – barnets hverdag for eksempel i børnehaven, til rytmik, på legepladsen, gymnastiksalen, fodbold osv.

Der kan også arbejdes med Peter Puslespil i en børnegruppe. Lad alle byde ind. Spørg ind til kroppens funktioner – få børnene til at fortælle om deres fritidsaktivitet, fodbold, gymnastik eller svømning osv.

Appen er god til temaarbejde om kroppen og som led i besøg på sygehus/skadestue eller hos lægen.

Om appen

Puslespil kan lægges i forskellige sværhedsgrader. Oplæsningsstemme og lyde kan slås til og fra, ligesom der kan skiftes mellem 6 forskellige sprog.

Appen kan anvendes til børn fra 2-6 år.

Producent: Lotte Salling

iPhone, iPad

 • Hvad kan appen

  Puslespillet har 6 forskellige puslespil og I har mulighed for at lave et personligt puslespil ved at tage et billede af barnet eller af børnegruppen.

  Det personlige præg er med til at skabe nysgerrighed og interesse. Under indstillinger er det muligt selv at vælge hvor mange brikker, der skal bruges i puslespillet, hvilket gør det muligt at bestemme sværhedsgraden.

  Historie med oplæsning om kroppen er baseret på små rim/vers, der alle sammen ender med en kropsdel på Peter, som barnet skal gætte. Den konkrete puslespilsbrik findes og trækkes på plads.

  I Ord og Billeder skal barnet matche billede med det skrevne ord. Barnet skal kunne genkende ordet. Ordet bliver ikke læst op i spillet, så barnet skal kunne genkende det eller få den voksne skal læse det højt.