Kul­tu­rel­le­ Ud­tryk­s­for­mer­ og­ Vær­di­er

Barnets møde og forståelse af verden omkring det hjælper barnet til at danne sit eget kulturelle ståsted og hjælper barnet til at skabe sine egne værdier.

En iPad kan være et redskab på mange måder, når man vil arbejde med kulturelle udtryksformer og værdier sammen med børn. Ipaden kan bruges til tilegnelse af viden samt vidensdeling. Børn kan vise deres egen kultur. Det er ikke kun de apps, man måtte have på sin iPad, der er gode arbejdsredskaber, men også iPadens kamera og lydfunktioner, som kan være anvendelige.

Det er vigtigt at understrege, at når man anvender iPad i forbindelse med kulturelle udtryksformer og værdier, at udviklingen bedst understøttes via samspil med voksne, som er lydhøre og medlevende og følger barnets spor. Voksne, der bidrager til brugen af IT og digitale medie medvirker til forståelse for forskellige kulturelle udtryksformer og værdier. Brug iPaden som et værktøj til at sætte gang i aktiviteter, eller som leksikon, notesbog og kulturguide på jeres ture ud i lokalområdet eller byen.

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at man definerer sit eget kulturelle ståsted og genkender egne kulturelle rødder. Børn skal have mulighed for at opleve kunst og kultur samt mulighed for at udtrykke sig æstetisk.


I dagligdagen kan iPaden bruges, som et værktøj, et leksikon, en notesbog, en kulturguide på jeres ture i lokalmiljøet.

  • Med screendumps kan man fremstille sine egne små håndbøger, målrettet de ting man ønsker at undersøge i ens eget nærmiljø og by. F.eks. emner som ”Vores by”, ”Hvad er kunst?” ”Kongehuset”, ”Digital teater” eller ”X-faktor”.

  • YouTube kan med fordel inddrages som informationssøgning og visuel forklaring til barnet. Det gør det nemt at vise flere børn på en gang, hvad der tales om med billede og lyd. Det er et godt redskab til at støtte op om barnets interesse for et specifikt ting/emne.
    Søg evt. på internettet, bliv inspireret af de mange forskellige billeder eller små filmklip

Google Earth

  • Med appen Google Earth flyver barnet hjem til dets hjem eller kammeratens hjem. En voksen skriver adressen på barnets hjem og vi flyver nu af sted og ser i fugleperspektiv, hvor barnet bor. Man kan fra gadeplan se huset udefra. Der kan være få eller mange børn med i aktiviteten.
  • Børnene får en visuel oplevelse og et udvidet perspektiv på, hvor et bestemt barn bor i nærmiljøet.

Sådan gør man

  • Tal med barnet om hvor det bor og hvad der er i nærheden,
  • Skriv adressen ind i søgefeltet i øverste højre hjørne, tryk på søg.
  • Når man er landet på adressen, kan man zoome ind ved at knibe udad på skærmen med to fingre. Hvis man vil længere væk igen, skal man knibe indad med to fingre. Med én finger kan man bevæge sig hen over stedet.
  • Man kan komme helt tæt på ved at trække Streetview-manden ned på kortet.

Man kan også indtaste adresse på f.eks. bedsteforældre, børnehavens kolonitur, børnenes feriesteder eller familie, der f.eks. bor i andre lande end Danmark.