Skriv­ ­og­ ­læs­

Med skriv og Læs appen kan barnets interesse, nysgerrighed og den tidlige læse- og skrivetilegnelse motiveres. Barnet kan være med til at lave egne bøger og samtidig lære at skrive og læse.

Sådan kan du bruge Skriv og læs

Skriv og Læs er er et læringsværktøj, hvor også de mindste børn kan være med eller lave egne bøger og samtidig blive nysgerrig på at skrive og læse. ”Skriv og lav din egen bog”, barnet skriver en sætning med "børneskrift" og den voksne oversætter og skriver det samme på dansk (modersmål) nedenunder. De yngste børn kan lave deres bog ved at indtale en historie til de billeder, der er taget med iPaden. Med billeder, lyd og tekst kan børnene skabe kreative produktioner med afsæt i deres interesser og hverdag i institutionen.

Skriv og Læs appen er nem at bruge. I kan hurtig lave flotte bøger af det, I er optaget af. Barnet skriver en sætning til hvert billede på sit aktuelle skriftsprogsniveau. Den voksne ”oversætter” det barnet har skrevet.
Appens tastatur med bogstavlyde samt vokaler og konsonanter er markeret med henholdsvis en rød og en blå ramme. Dette er med til at understøtte barnets tidlige erfaringer med bogstaver og skriftsproget. Når barnet ser og sammenligner sin skrift med den voksnes skrivning, opfanges løbende ord og skriftsprogsdetaljer, som barnet kan bruge fremadrettet.

Yngre børn kan med fordel bruge appen. De indtaler deres historie til de billeder, der er valgt, som den voksne efterfølgende skriver til. Appen har en afspilningsfunktion, som kan hjælpe barnet til at huske, den skrevne tekst samt til at støtte barnet, når historien efterfølgende skal læses.

Sæt fokus på ”Min skole”, ”Børnefortællinger skrevet af børn for børn”, ”Hvem er jeg”.

For at lave jeres bog skal I gøre følgende:

Vælg ny bog + på Skriv og Læs reolen.

På forsiden af bogen

 • Skriv bogens titel + dit navn (forfatter)
 • Tag et billede med iPaden eller vælg et billede fra kamerarullen.
 • Man kan evt. vælge en farv til baggrund. Tryk på farvebøtten, og træk den ønskede farve ned på siden.
 • Indtal ved at tryk på mikrofon,
 • Skift side ved at trykke øverst til højre på + 1. side i bogen
 • I højre margen kan du vælge ”fotoramme” – sæt et billede ind. (tage foto eller brug et fra kamerarulle)
 • Taleboblen med ABC mærket. Vælg evt. mellem 5 forskellige talebobler.
 • Barnet skriver en tekst i det øverste tekst felt.
 • Mikrofon – hvor barnet har mulighed for at indtale
 • Den voksne skriver i det nederste tekstfelt.
 • Tryk på ikonet ”oplæsning”. Teksten læses op.
 • Osv.

Brug også appen Skriv og Læs, som forberedelse/efterbearbejdning værktøj. Eksempelvis for et barn, der ikke kender til en begivenhed ”Hvad skal der ske, når vi skal holde - Santa Lucia?” Bogen kunne illustrere begivenhedens gang fra start til slut. Det vil også være en fin app til barnets bog.

Appen kan på en lærerig og meningsfuld måde inddrage børnene i arbejdet med dokumentation til barnets bog samt underbygge arbejdet med de pædagogiske læreplaner

De færdige bøger kan nemt mailes som en pdf-fil via iPadens mailprogram. Bøgerne kan også printes - som enkeltstående sider eller foldes til et lille A5-hæfte.

Ønskes sproget ændret vælges ”indstillinger”, der scrolles ned og trykkes på appen, hvorefter det ønskede sprog markeres.

Denne app kan bruges med børn fra 3 års alderen.

Om appen

Producent: Writerader Aps

iPad, iPhone