Ka­te­go­ri­se­ring

Det er vigtigt for et barns sprogudvikling at barnet er i stand til at forstå og sortere i kategorier og de ligheder og forskelle

En digital udgave af spillet Hvem er Hvem som hjælper barnet til at træne kategorisering og sprogforståelse
Hjælper dit barn til at lære ligheder og forskellige indenfor samme kategori
Barnet lærer at kategorisere på tre forskellige sværhedsgrader
Barnet kan i dette spil træne sin evne til at se og forstå modsætninger