Sprog­pak­ken

Sprogpakken henvender sig til forældre og pædagoger der vil arbejde med børns sprog i hverdagen

Sprogpakken er inddelt i tre kategorier

Dialogisk læsning

Hverdagssamtaler

Tematisk Sprogarbejde

Sprogpakken er et efteruddannelsesforløb lavet af Socialministeriet.
Sprogpakkens overordnet mål er at opkvalificere det pædagogiske personales arbejde med børns sprog.

Sprogpakken har en hjemmeside, hvor I som pædagoger og forældre kan få inspiration til, hvordan I kan arbejde med barnets sprog. Se link til hjemmesiden i boksen til højre.

Her på Digitale Børn er der suppleret med, hvilke apps der kan anvendes indenfor hver af de tre kategorier, som et led i det sproglige arbejde omkring barnet.