Bitsboard

Med bitsboard kan du lave sæt med en række kort med billede, lyd og tekst. Kortsættene kan bruges til at lave en række forskellige opgaver.

Sådan bruger du Bitsboard til hverdagssamtale

Med bitsboard har I mulighed for at lave en række forskellige spil/opgaver på baggrund af et sæt af kort, som I selv laver. Kortene kan indeholde billede, lyd og tekst. I vælger selv, om kortet kun skal rumme ét af elementerne, to eller alle tre. Lav et sæt kort og bestem hvilke spil, man skal kunne spille med det sæt af kort. Det er altid muligt at tilføje eller fjerne spil fra sættet.

Bitsboard giver i alt mulighed for at danne 21 forskelligartede typer spil/opgaver på baggrund af ét og samme sæt af kort. De spil/opgaver, vi anbefaler til børnehavebørnene er: Flashcards, Explore, Photo Touch, True or False, Memory Cards, Match Up (med lyd og billede), Bingo, Story Time, Odd one out, Sort it, Puzzles og Sequences.

I kan vælge indstilling for hvert af spillene, så det kan blive lettere eller sværere. På samme måde kan I i flere tilfælde vælge om der kun skal arbejdes med lyd og billede eller også med tekst.


Ønsker I at arbejde med bestemte hverdagssituationer, så lav et sæt kort til den givne hverdagssituation. Start med i fællesskab med børnene at dokumentere jeres hverdag (hvis det er en situation fra børnehaven). Måske vil forældre sammen med børnene tage billeder af børnenes hverdag, som kan bruges i børnehaven.

Lav jeres sæt af kort sammen med børnene. Start med at vælge et billede. Tal om, hvad det viser. Bliv enige om, hvad der skal siges til kortet. Lad evt. barnet indtale lyden.

Her er idéer til, hvordan I kan arbejde med de forskellige opgave/spiltyper:

 • Med Flashcards, Explore, Photo Touch og True or False kan I på forskellige måder arbejde med ordforråd eller sætningsopbygning. Flashcards giver som den eneste opgavetype mulighed for at optage jeres lyd og dermed arbejde med udtale.
 • Flashcards: Lav game settings uden Play audio with new Card. Vælg/fravælg Record button. Snak om billedet, optag eventuelt det, I bliver enige om, at det er. Klik så på billedet og hør, om det var korrekt.
  Explore: Vælg game settings Pop up Card on Touch eller Play audio/video on Touch. Snak om billedet og hvad det er. Klik på billedet, når I er blevet enige og hør, om det er korrekt.
  Photo Touch: Vælg game settings Images online. Tryk på det billede, I tror der bliver nævnt og se, om det er korrekt.
  True or False: Passer lyd og billede sammen? Er det rigtigt eller forkert?
 • Med Memory Cards og Bingo kan I spille flere mod hinanden. Match up og Bingo giver mulighed for at arbejde med lytteforståelse. Memory Cards kan arbejde med visuel genkendelse, lytteforståelse og hukommelse.
 • Memory Cards: Her træner I både ordforråd/sætningsopbygning og hukommelse. I kan være en til fire spillere. I kan selvfølgelig også spille i grupper. Vælg game settings Match image to image eller den lidt sværere version Match image to audio. Vil I primært arbejde med lytteforståelse, kan I vælge game settings: Display Cards Face up sammen med Match image to audio. Arbejder I kun med billedgenkendelse kan I vælge den sammen med Match image to image. I kan vælge sværhedsgrad på spillet ved at vælge antal brikker fra fire til 60.
  Match Up: Vælg game settings Match audio to text. Her træner I lytteforståelse, men slipper for at arbejde med hukommelse.
  Bingo: Vælg game settings Audio Hints. Her arbejder I også med lytteforståelse. I Bingo kan I spille mod hinanden. Der kan være fra en til fire spillere. Vælg game settings Multiplayer for at kunne spille flere.
 • Med Story Time, Sequences, Odd one out, Sort it og Puzzle får I mulighed for at arbejde med forskellige elementer af sproget. Den længere fortælling og det at skabe sammenhæng i en fortælling, over og underkategorier af ord og detaljeringsgrad i jeres sprog.
 • Story Time: Med Story Time kan I få vist en række billeder i en given rækkefølge. I kan bruge den til at skabe en fælles historie, der automatisk læses op, når I vælger de enkelte billeder. Brug eventuelt de samme billeder til at lave en række boards. Lad forskellige børn fortælle historien ud fra de samme billeder. Når I "læser" historien kan I vælge game settings: Read myself. Lad så et barn fortælle ud fra det enkelte billede. Klik derefter på billedet og hør, hvad en anden har fortalt om det samme billede. Brug det evt. til at snakke om, hvorvidt det ene er mere rigtigt end det andet. Ellers snak om forskellene i de to historier. Brug de to forskellige historier til at skabe nye samtaler om emnet.

 • Sequences: Vælg game setting uden Audio Hints. Lav nu den rigtige rækkefølge på jeres historie. Fortæl historien, efterhånden som I lægger billederne i den rigtige rækkefølge.
  Odd one out: Brug Odd one out til at arbejde med overkategorier. Lav spil af forskellige sværhedsgrad. Lav et kortsæt med madvarer. Lav et kortsæt kun med frugt. Lav et kortsæt med dyr. Lav et, der kun består af forskellige hunde. Snak altid om, hvad der ikke passer ind og hvorfor.
  Sort it: I øvelsen her kan I arbejde med forskelligartede udtryk for det samme.
 • Puzzles: Brug puslespillet til at tale om detaljer på genstande. Tal om, hvad der er på de enkelte brikker, og hvorfor de skal ligge, som I mener, de skal. Game settings giver mange muligheder for at variere sværhedsgraden. Vælg mellem antal brikker (fra fire til 64), vælg om brikkerne skal vende rigtigt eller skal roteres. Vælg om I skal kunne se det færdige billede duset ned, før I lægger brikkerne. Og om I skal kunne se omridset af brikkerne.

Om appen

Producent: Innovative Investments Limited

iPad.