Pepi Bath

Pepi Bath er en interaktiv app. Den giver mulighed for at snakke om personlig hygiejne.

Sådan bruger du Pepi Bath til hverdagssamtale

Pepi er interaktiv apps. Den viser 6 forskellige situationer i forbindelse med personlig hygiejne: håndvask, negleklipning, hårbørstning med mere, toiletbesøg, tøjvask, tandbørstning, bad.

Man kan vælge at gennemgå hver situation med enten en dreng eller en pige.

Hver situation rummer en række valg. Nogle valg kan træffes i vilkårlig rækkefølge, andre valg kræver en bestemt rækkefølge.

Appen giver mulighed for at træne ordforråd og udtryk i en given situation. Den giver også mulighed for at opbygge skabeloner for, hvordan en given hverdagssituation normalt udspiller sig.


Som i alle andre hverdagssamtaler gælder det her om at støtte op om barnets sprog. Brug de understøttende sprogstrategier fra Sprogpakken:

  • Følg barnets interesse - snak om det, som fanger barnets interesse og følg op på det, som barnet siger
  • Brug åbnende spørgsmål - spørg for eksempel: Hvad kan du bedst lide? Frem for: Kan du lide?
  • Fortolk og udvid, hvad barnet siger - lav fx en sætning med det ord, som barnet bruger. Eller giv et eksempel på noget, der har med ordet at gøre.
  • Hjælp barnet med at sætte ord på - giv barnet de ord, det selv mangler i samtalen
  • Vent på barnet svar - giv barnet god tid til at svare på spørgsmål
  • Relater til noget barnet kender - spørger for eksempel barnet om det selv laver lignende aktiviteter, hvem der hjælper osv.
  • Forklar ord barnet ikke kender i forvejen - når barnet for eksempel kan ordet blomst - og I kigger på en rose, så brug ordet: rose
  • Udnyt de sproglige kompetencer barnet har i forvejen - hvis barnet for eksempel fortæller om en rød blomst - så spørg for eksempel om det er en rose eller en tulipan
  • Ret ikke barnets fejl direkte - gentag i stedet for det korrekte - og bekræft at du har forstået det, som barnet siger
  • Leg med sproget når det er muligt - kan I fx rime på nogle af ordene? Kan I synge en af sætningerne? Kan I selv vise det, I taler om

Arbejd med Pepi Bath sammen med børnene. Lad alle byde ind. Spørg for eksempel, om I skal arbejde med situationen som dreng eller pige - og få børnene til at begrunde deres valg. Spørg bredt, hvilken aktivitet I først skal vælge - hvorfor I skal vælge den, hvad den hjælper med/gør/forbedrer og så videre. Lad igen børnene begrunde deres valg. Se, hvordan drengen/pigen i appen reagerer på jeres valg - og brug det til at tale om, hvordan børnene har det med samme type aktiviteter.

Brug situationerne i appen til at snakke om de samme situationer, når I selv er i dem.

Tag billeder af situationer i appen (Hold samtidig tænd/sluk-knappen og power-knappen nede for at tage et billede af skærmen). Læg den i Book Creator og lav jeres egen fortælling om situationen. Læs mere om brugen af Book Creator til hverdagssamtaler her. I kan også bruge billederne til at lave et digitalt dukketeater med Puppet Pals. Få flere idéer til hvordan I kan bruge Puppet Pals til hverdagssamtaler her.

Om appen

Du kan bruge Pepi Bath sammen med de 2 - 6 årige børn.

I kan også finde andre Pepi apps. Særlig Pepi Doctor kan også være interessant.

Producent: Pepi Play

Ipad.