Te­ma­tisk Sprog­arbej­de

Formålet med det tematiske sprogarbejde er at arbejde struktureret med sproget. Samtidig opsættes der et eller flere mål for det sproglige arbejde. Sprogarbejdet finder sted inden for et valgt tema.

Book Creator: Der er her mulighed for at lave sine egne interaktive bøger. Få idéer til, hvordan I kan arbejde med Book Creator på forskellige måder i det tematiske sprogarbejde.
Puppet Pals: Et digitalt dukketeater. Det giver mulighed for at arbejde med appens temaer og dukker og for selv at lægge baggrunde og figurer ind. Få inspiration til, hvordan Puppet Pals kan indgå i det tematiske sprogarbejde.
Story Wheel: Giver jer mulighed for at lege med sproget og fortællingen. Med billeder inden for tre temaer taler den til fantasien og giver inspiration til at opbygge historier. Læs mere om mulighederne med Story Wheel.
Writing Wizard: Træner at skrive tal og store og små bogstaver på en sjov og legende måde. Få inspiration til, hvordan du kan bruge Writing Wizard i det tematiske sprogarbejde.