Tidlig­sprog­udvik­ling

Apps der egner sig til sproglig udvikling hos 0-3 årige børn

Sago Mini er en række apps som kan hjælpe barnet til at lære tal, farver, lydopmærksomhed, ordforråd og kan være med til at skabe dialog mellem voksen og barn
Lego Dublo har lavet 5 små apps som kan anvendes som interaktive fortællinger og give mulighed for at danne samtaler om barnets egne oplevelser
Pegebogen er en bog med virkelige billeder som barnet kan få styrket sit ordforråd ud fra samt få skærpet sin lydopmærksomhed
Fagtesange giver muligheden for at øve og synge med på sange og lave bevægelser til
Rasmus Klump byder på en række forskellige spil som kan anvendes i at øve tidlig sprogudvikling