Tidlig­sprog­udvik­ling

Apps der egner sig til sproglig udvikling hos 0-3 årige børn

Sago Mini: En række apps som kan hjælpe barnet til at lære tal, farver, lydopmærksomhed, ordforråd og kan være med til at skabe dialog mellem voksen og barn
Lego Dublo: 5 små apps som kan anvendes som interaktive fortællinger og give mulighed for at danne samtaler om barnets egne oplevelser
Fagtesange: Giver muligheden for at øve og synge med på sange og lave bevægelser til
Rasmus Klump: Byder på en række forskellige spil som kan anvendes i at øve tidlig sprogudvikling