Sprogbrug (samtalekompetence og fortællekompetence)

Sprogbrug er barnets anvendelse af sproget. Det kan være i samtaler, hvor det er vigtigt at barnet kender til en samtales opbygning og indhold. og f.eks. fortælling, hvor barnet kan fortælle eller genfortælle og benytte sig af sproglige virkemidler.

Appen giver mulighed for at træne ordforråd, samtale og fortælling
Denne app træner bl.a. ordforråd, samtale og fortælling, samt gode sange
En app, der giver mulighed for selv at skabe og fortælle historier indenfor tre forskellige temaer.