Sprog­brug (sam­tale­kom­pe­ten­ce og for­tæl­le­kom­pe­ten­ce)

Sprogbrug er barnets anvendelse af sproget. Det kan være i samtaler, hvor det er vigtigt at barnet kender til en samtales opbygning og indhold. og f.eks. fortælling, hvor barnet kan fortælle eller genfortælle og benytte sig af sproglige virkemidler.

Snuderik: Denne app træner bl.a. ordforråd, samtale og fortælling, samt gode sange
StoryWheel: En app, der giver mulighed for selv at skabe og fortælle historier indenfor tre forskellige temaer.