Digital dannelse i dagtilbud og familien

Find inspiration til arbejdet med digital dannelse

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har på vegne af Styrelsen for it og læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet et spændende materiale til hvordan man kan arbejde med digital dannelse i dagtilbud og familien. 

Her fra Vejle har vi bidraget til arbejdet. Jacob Knudsen deltog som kommunal repræsentant i en indledende workshop og Paddehatten i Grejs har bidraget med viden fra deres daglige pædagogiske arbejde med digitale medier. 

Materialet består af:

nEn række dialogkort med digitale dilemmaer. Kortene bruges til at igangsætte og konkretisere en dialog mellem det pædagogiske personale og forældrene

To korte videoer, som kan bruges som oplæg og inspiration for både forældre og pædagogisk personale

En baggrundsartikel om digital dannelse for de mindste målrettet den kommunale forvaltning og det pædagogiske personale

12 tips til at arbejde med digital dannelse

En plakat, som fx kan hænges op i dagtilbuddene.

 

Materialet kan hentes her