Na­tur,­ u­de­liv­ og sci­en­ce­

Søger du inspiration til forløb, som støtter op om arbejdet med børns forståelse af natur, udeliv og science? Disse inspirationsmaterialer kobler ofte digital og god gammeldags analog leg sammen.

Lav dine egne robotter

Målet med opgaven er, at børnene skal få bygget en børsterobot, som de så efterfølgende kan lege med og udforske.

Målgruppe: 4-6 år (alt efter hvor langt de er i deres udvikling)

 

1. Hvad er en Børstebot?

Børstebotter er små robotter bestående af en lille motor, et batteri, et viskelæder og en ledning med krokodillenæb til at forbinde batteri og motor. Alt dette sættes på eksempelvis neglebørster eller plastikkopper med ben lavet af tusser.

På motoren monteres viskelæderet med det formål at bringe motoren lidt ud af balance. Den manglende balance giver en ujævnhed i motorens rotation og får på den måde robotten til at bevæge sig.

Neglebørsten eller plastikkoppen kan pyntes med alt fra fjern, glimmer, piberensere og hvad man ellers synes der skal til for at lave sin helt egen personlige robot.

 

2. Opstart

Saml alle børnene på stuen og hav alle remedierne klar som skal bruges for at lave børstobotterne. Det vil sige:

- motorer

- batterier

- ledninger med krokodillenæb

- viskelædere

- neglebørster og/eller plastikkopper

(Dette kan købes som samlede sæt)

Derudover:

- Sakse, tape og lim

- Pyntemateriale: papir, tyl, glimmer, piberensere, etc.

Undervejs er det en god idé at finde andet og yderligere pyntemateriale til robotterne, da det kan være med til at gøre robotterne unikke på hver deres måde.

 

3. Forløb:

- Start med at introducerer børnene til børstebotter. Vis eksempelvis en børstebot du som pædagog selv har lavet og hvordan den er bygget op.

- Leg med børstebotten og prøv om I sammen kan finde på små lege med børstebotten, etc.

- Når I er færdig med den indledende introduktion skal I igang med at lave børstebotter.

- Start med at sætte børnene sammen to og to, så de kan hjælpe hinanden

- Vis og hjælp børnene med at samle den tekniske del af børstebotterne

- Slut af med at pynte robotterne. Som en del af det, gå gerne ud og led efter andet pyntemateriale.

- Slut af med at lege med børnenes børstebotter. Find gerne på nye lege, etc.

 

Tulle og Skralle

Tulle og Skralle er en app med fortællinger og sange. Vi projekterer appen op på væggen så alle kan se. Børnene løser på skift opgaver på væggen, såsom “Vil du pege på koen?” eller “Kan du give hesten mad?” børnene trykker på væggen, samtidig med at den voksne trykker på ipaden og børnene oplever at de er medskabere af legen.

I appen er der flere sanglege hvor børnene skal være aktive. Heriblandt “Hoppesangen” og “Sommerfuglen”. Sidstnævnte brugte vi tørklæder som vinger og børn og voksne legede sommerfugle og fulgte instrukserne på væggen. Når sangen er ved at være slut bruger vi miniprojektoren og en ipad til at finde en video med sommerfugle som flyver rundt i rummet. Vi lukker døren op og sommerfuglene flyver ud i et andet rum med børnene efter sig. Der opstår en fangleg, hvor børnene løber efter sommerfuglen, som er i loftet, på gulvet, på blusen, på væggen alle vegne.Den voksne styrer sommerfuglen og er en del af legen. Legen slutter med at børnene åbner døren ud til legepladsen og sommerfuglen flyver ud.

Materialer : Tulle og Skralle app, 2 ipads, projektor, tørklæder, miniprojektor.

Læs mere om Tulle og Skralle appen her

Tæt på!

Vi leger med ipad og mikroskop. Vi er nysgerrige på hvordan f.eks et blad ser ud tæt på, en myre, eller et bord.

Materialer : Ipad og et billigt mikroskop fra Tiger

En verden ifølge Bille

Mål: Styrker deres kreative og kritiske kompetencer.

Aldersgruppe: De ældste børn i børnehaven

Udgangspunktet for projektet er at undersøge hvordan det er at være bille. Deraf navnet ”Verden ifølge Bille”. Som en del af det skal børnene både opleve biller i den virkelige verden, samarbejde om at lave en bille verden og fortælle om det til andre.

Det hele bygges op en række forskellige aktiviteter der undersøger livet som Bille, bl.a.:

1. Læs en børnebog om biller

2. Gå ud i naturen sammen med en naturvejleder. Bliv introduceret til biller, hvor og hvordan de lever, etc

3. Lave egne film ude i skoven. Af biller og andet relevant.

4. Tage fotos af billeder og få billerne til at fortælle og billernes liv. 

5. Opfinde en billeverden sammen:

- Børnene deles op i grupper og arbejd med følgende: 

- Børnene opfinder og tegner en billeverden, herunder tegner deres egen bille: Først naturalistisk og derefter som fri fantasi (dog med 6 ben og hårde vinger)

- Til sidst skulle de bygge en billeverden i Lego, som de så skulle være fælles om. Her med særlig fokus på samarbejde: De skulle forhandle – hvem skulle gøre hvad, hvad skulle deres bygges og hvad skulle med?

6. Afprøve et 360 graders kamera:

Eksempelvis:

- Film i skoven, så man kan opleve naturmiljøet, hvor billen bor

- Film biller i en kasse, for at opleve billerne tæt på.

7. Fortælle andre om deres bille verden

- Fortæl til hinanden

- Hiv eksterne ind som dommere: Naturvejledere, andre børn, forældre,etc.

Apps om natur, udeliv og science

Du kan finde endnu mere inspiration til, hvordan du kan bruge apps til at arbejde med barnets forståelse af natur, udeliv og science gennem disse fire emner:

Dyr og planter

Naturen

Science

Udelivet

Pædagogiske forløb om FN's 17 verdensmål

Børnetubeguide.dk har lavet en stribe pædagogiske forløb om FN's 17 verdensmål. Alle forløb er knyttet til natur, udeliv og science.