Nye veje i forældresamarbejde i en flersproget hverdag

Projektet Nye veje i forældresamarbejde i en flersproget hverdag har beskæftiget sig med udvikling af pædagogisk praksis omkring forældresamarbejde og flersproghed som en ressource. Daginstitutionen Børnehuset Bullerbo fra Vejle Kommune har i samarbejde med videncenteret VIFIN og det tværfaglige center for børn og unge, TCBU fra Vejle Kommune samt VIA University College i Aarhus gennemført et udviklingsprojekt for at udvikle Bullerbos pædagogiske praksis omkring forældresamarbejde og flersprogethed blandt børn og forældre igennem et forløb, hvor forældre og børn inddrages i at udvikle Bullerbos sprogpædagogiske praksis omkring inddragelse og anerkendelse af flersprogethed som en ressource. Projektet blev støttet af BUPLs udviklingsfond og har kørte fra september 2017 til oktober 2018.

Som afrunding på projektet har vi lavet et inspirationskatalog ud fra de aktiviteter og metoder der blev afprøvet i Børnehuset Bullerbos daglige praksis. Kataloget er opbygget sådan, at det indledes med en kortfattet introduktion til projektet og dets resultater, hvorefter der følger en række anbefalinger formuleret på baggrund af projektet og dernæst et inspirationskatalog med beskrivelser af afprøvede aktiviteter. Afslutningsvis er der en liste over ressourcer og litteratur og kontaktinformation på projektets deltagere.

Hent inspirationskataloget her

 • Forslag til aktiviteter der kan understøtte forældresamarbejdet

 • VIDEOER AF DAGLIG PRAKSIS I VUGGESTUEN


  TEMAER

  Inddragelse af forældres kompetencer.
  Vidensdeling og dokumentation af hverdag og pædagogisk praksis.
  Forældrekommunikation og relationsskabelse.

  MÅL

  Målet er at formidle vuggestuens hverdag/ kultur + årstiderne til opstartssamtale gennem små filmsekvenser, som samtidig bliver oversat på forskellige sprog – forældrene hjælper os.

  FORMÅL 

  Overordnet: Forældrene får kendskab til vuggestuekultur.
  At børnene får den rette påklædning til alt slags vejr og får større deltagelsesmuligheder i hverdagen.
  At forældrene får større indsigt i deres barns hverdag i institutionen og kan snakke med deres børn om det.

  Målgruppe og antal

  Hele forældregruppen var målgruppen.

  Antallet af børn afhang af den praksis der blev præsenteret.

   

  Praksis

  Idéen med dette projekt er at kunne give forældrene til vuggestuebørn et indblik i den daglige pædagogiske praksis i vuggestuen og hvorfor vi arbejder, som vi gør. Udgangspunktet er de forskellige pædagogiske situationer børnene er en del af i deres hverdag i daginstitutionen. Det være sig samlinger, udflugter, hvilket tøj børnene skal have på etc. Her inviteres forældre til at kigge med – enten i form af at være med til samlinger og udflugter – eller som i dette tilfælde blive introduceret til det gennem videodokumentation ved bl.a. forældremøder. Fremgangsmåden ved vores måde at optage videodokumentation af børnenes hverdag og deltagelse i pædagogiske praksisser har været følgende:

  • Som forberedelse laves en liste over de centrale punkter i den praksis der ønskes præsenteret

   

  • Det er hensigtsmæssigt at være to, så den ene kan filme, og den anden kan gennemføre aktiviteten.

   

  • Videofilmningen sket med en håndholdt tablet. Både for at gøre det så nemt og hurtigt som muligt og for ikke at forstyrre praksissen for meget under optagelserne

   

  • Film redigeres hurtigt og enkelt i eksempelvis WeVideo.

   

  • For at understøtte forståelsen af hvad der sker på videoerne, inddrages forældre i oversættelsen af det, der fortælles undervejs. Dette kan både gøres analogt, mens videoerne vises ved forældremøder eller i form af tekstning i WeVideo. Alternativt kan man indtale en Voiceover.

   

  • Ved hjælp af videofilm bliver daginstitutionens praksis og hverdag præsenteret ved forældremøder.

   

  Læreplanstemaer

  Kommer an på hvilken praksis der formidles. Men i forbindelse med de aktiviteter der blev filmet på Bullerbo, blev der arbejdet med sprog samt børnenes sociale og individuelle kompetencer.

   

  Materialer

  En tablet, mobiltelefon eller videokamera.

  Samt de materialer der skal bruges til den konkrete praksisaktivitet.

  Teknologi

  Tablet, mobil eller videokamera.

  Videoredigeringsprogram, eksempelvis WeVideo som er en del BørneTube-pakken.

   

  Forberedelse

  Tænk igennem hvilke elementer i praksissen der er de vigtige. Dette bruges som en meget enkel drejebog over, hvad der skal optages.

  Noter hvilke børn der må filmes og hvilke der ikke må.

  Derudover selvfølgelig den forberedelse der skal laves til den konkrete praksisaktivitet, der skal filmes.

   

  Hvad skal man være særlig opmærksom på

  Det er vigtigt ikke at gøre det til et udstyrsstykke med alt for meget videooptagelsesudstyr i spil

  Filmene skal ikke være perfekte. Der må gerne være fejl, kiksede formuleringer, børn der græder eller kigger ind i kameraet

  Vær opmærksom på lydforholdene der hvor I filmer jeres praksis. En ellers god film kan blive ødelagt med dårlig lyd (Dårlig akustik, vind der suser i mikrofonen, man kommer til at sætte en finger ned over tabletten eller mobilens mikrofon)

  Husk hvem der må filmes, og hvem der ikke må.

  Pas på med størrelsen af videoer. Videoer, der bliver for lange, bliver ikke kun kedelige, de bliver også sværere at uploade til BørneTube på grund af videoens størrelse.

 • OVERSÆTTELSE AF BØRNESANGE – EKSEMPEL LILLE PETER EDDERKOP

  Temaer

  Inddragelse af forældres kompetencer.

  Vidensdeling og dokumentation af hverdag og pædagogisk praksis.

  Forældrekommunikation og relationsskabelse.

  Flersprogligt pædagogisk mulighedsrum.

   

  Mål

  At børnene oplever en genkendelighed ved at høre en sang på både dansk og deres modersmål.

  At forældrene føler sig inddraget i børnenes hverdag og tager ejerskab.

   

  Formål

  Styrke arbejdet med en børnegruppe der har brug for genkendelighed til samling.

  Finde en måde at arbejde med en børnegruppe med mange forskellige nationaliteter.

  Skabe sammenhæng mellem hjem og institution for de helt små børn.

  Forældreinddragelse i forhold til samling.

  Praksis

  Idéen med dette projekt er at arbejde med sprog sammen med de yngste børn samt at finde en sjov måde at inddrage forældrene i arbejdet med Lille Peter Edderkop. Fremgangsmåden var følgende: 

  • Som en del af vores samlinger arbejdede vi med Lille Peter Edderkop. Vi sang sangen og snakkede om edderkopper. Vi fandt edderkopper på iPad’en som børnene kunne se og snakkede om antallet af arme og ben, deres spindelvæv m.m. (Særlig de ældste børn var nysgerrige herpå). Vi fangede edderkopper og havde dem i et akvarie.

   

  • Vi fik nogle af børnenes forældre til at oversætte de forskellige vers til andre sprog. Forældrene fik sangen med hjem på dansk og engelsk. Sangen blev efterfølgende hængt op på vores opslagstavle.

   

  • Og som det sidste ville vi gerne have forældrene til at synge Lille Peter Edderkop i deres oversatte version, mens vi videooptog det. Idéen med dette var at børnene kunne se filmene, når vi sang sangen.

   

  Målgruppe og antal

  Ca. 6 børn i alderen 9 måneder til 1½ år.

   

  Læreplanstemaer:

  Alsidig personlighedsudvikling.

  Sociale kompetencer.

  Krop og bevægelse.

  Sprog.

   

  Materialer

  Papir, lim, tusse farver

  Andet til kreativ pynt.

   

  Teknologi

  Book Creator til at optage sangene på samt koble sangen med billeder af oversættelserne, billeder der illustrerer sangen, etc.

  Billeder af edderkopper på iPad’en som børnene kan se og snakke om, eksempelvis om antallet af arme og ben, deres spindelvæv m.m. (Særlig relevant for de ældste børn).

  Hvad skal man være særlig opmærksom på

  Sprogbarrieren – løs den ved at være nysgerrig og åben.

  Det er ikke nemt at få forældre til at synge. Så for at det skal lykkes kræver det en vis opbygning af samarbejdet.

   

  Forberedelse

  Finde billeder der illustrerer Lille Peter Edderkop sangen.

  Lave en plan for hvordan oversættelser kommer i hus.

  Hænge oversættelserne op.

  Sætte sig ind i hvordan Book Creator fungerer.

 • PIKTOGRAMMER OM DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

  Temaer

  Inddragelse af forældres kompetencer.

  Vidensdeling og dokumentation af hverdag og pædagogisk praksis.

  Forældrekommunikation og relationsskabelse.

  Flersprogligt pædagogisk mulighedsrum.

   

  Mål

  At børnene har fodtøj og overtøj med tilpasset årstiden og derigennem sikre, at børnene kan deltage i alle aktiviteter.

  At bygge bro mellem hjem og institution (Ejerskab og indsigt hos forældrene).

   

  Formål

  Bullerbo oplever ofte, at nogle børn mangler overtøj eller fodtøj tilpasset årstiden. Dette kan hæmme børnenes deltagelse i aktiviteter i institutionstiden. Dette vil vi gerne gøre noget ved.

   

  Målgruppe og antal

  Børnenes forældre men børnene kan inddrages i snakken sammen med forældrene.

   

  Praksis

  Udgangspunktet for denne idé er, hvordan man på hurtig og enkel vis kan introducere forældre til eksempelvis hvad der er praktisk påklædning for børnene. Idéen er bygget op om, at man kan indfange forældrene i garderoben i forbindelse med afhentningen af deres børn og ved hjælp af piktogrammer forklare, hvad der er praktisk påklædning for børn i forbindelse med de pædagogiske aktiviteter og de forskellige årstider. Piktogrammerne understøttes af oversættelser af forskellige ord og begreber. Oversættelserne laves i samarbejde med forskellige forældre. Fremgangsmåden kan være følgende:

  • Der udvikles et sæt piktogrammer, der fortæller om, hvilket tøj der passer til de forskellige aktiviteter i daginstitutionen.

   

  • Til dette findes der billeder frem. Man kan enten tage billeder af beklædningsdelene selv eller finde billeder online. I tilfælde af det sidste skal man være opmærksom på ikke at overtræde ophavsrettigheder men kun bruge billeder, som fotografen stiller til rådighed gennem creative commons eller lignende.

   

  • Billederne sættes ind i et Word dokument og printes ud.

   

  • Laves på dansk og derefter inddrages forældre til at oversætte ord og begreber til andre sprog. Dette gøres lavpraktisk ved, at de skriver det i hånden på det enkelte udprint.

   

  • Piktogrammerne hænges op i garderoben og bruges til samtaler med forældrene i forbindelse med afhentning af børn.

   

  Læreplanstemaer

  Primært målrettet forældrene, men kan kobles til sprog. Eksempelvis i form af fokusord.

   

  Materialer

  Papir.

  Tusser, kuglepenne og blyanter.

   

  Teknologi

  Almindelig Computer og tekstbehandlingsprogrammet Word.

  Som alternativ kan man også bruge en app som Pic Collage på sin tablet.

   

  Forberedelse

  Tænk igennem hvad du ønsker at fortælle og hvorfor. Lav eventuelt en SMITTE-model.

  Find relevante billeder.

  Find forældre der vil hjælpe med oversættelser, herunder få styr på hvilket sprog, de enkelte forældre taler, sådan at der er så bred en repræsentation af forældre som muligt.

   

  Hvad skal man være særlig opmærksom på

  Husk at få en bred vifte af sprog repræsenteret.

  Vær opmærksom på at der kan være ord og begreber, som ikke findes på andre sprog, eller som forældrene ikke kender.

 • DIALOGISK LÆSNING MED E-BØGER OG OVERSÆTTELSE

  Temaer

  Inddragelse af forældres kompetencer.

  Vidensdeling og dokumentation af hverdag og pædagogisk praksis.

  Forældrekommunikation og relationsskabelse.

  Flersprogligt pædagogisk mulighedsrum.

   

  Mål

  At bruge sproget som et middel til at skabe tættere relationer til forældrene.

  At bringe forældrenes ressourcer i spil.

  At forældrene bliver inspireret til, hvordan man kan arbejde med dialogisk læsning hjemme.

   

  Formål

  At skabe tættere og bedre relationer til forældrene.

  Udvikle børnenes sprogkundskaber.

  At forældrene får større indblik i deres børns hverdag.

  At gøre forældrene til sparringspartnere.

   

  Målgruppe og antal

  Børnegrupper på 4-5 børn ad gangen.

  Forældrene.

  Samt de børn der ikke er med i selve de dialogiske læsninger.

   

  Praksis

  I dette forløb arbejdes der med dialogisk læsning og herunder, hvordan man kan introducere det til forældrene og inddrage dem som ressource i forbindelse med oversættelser. I dette tilfælde med udgangspunkt i bogen Den lille bog om store følelser som eksempel. Fremgangsmåden kan være følgende:

  • Udvælg en bog til dialogisk læsning; eksempelvis Den lille bog om store følelser af Ina Victoria Schou Haller.

   

  • Læs bogen sammen med børnene ud fra principperne for dialogisk læsning.

   

  • Snak med børnene om bogen og som en del af dette, vælg illustrationer fra bogen ud. Vælg dem ud fra børnenes interesser. Arbejder man over længere tid, kan man passende inddrage alle billeder i bogen.

   

  • Opret en Book Creator-bog, hvori de udvalgte billeder sættes ind. Der skal endvidere for hvert billede oprettes en tom side med plads til, at billeder og videoer lavet af og med børnene kan indsættes samt en side, hvor alle børnenes modersmål er repræsenteret (Skrevet som tekst eller med flag, eksempelvis).

   

  • Sammen med børnene arbejdes der med de udvalgte billeder og de følelser, de repræsenterer. Eksempelvis ved at børnene er med til at tage billeder og videoer, hvor de viser de forskellige følelsesudtryk, kropsudtryk, etc. Børnene kan ligeledes fortælle om episoder, hvor de selv oplevede de forskellige følelser. Husk her at have de nødvendige tilsagn fra forældrene til at der tages billeder af børnene.

   

  • Som en del af projektet inddrages børnenes forældre. Disse hjælper med oversættelser af de forskellige følelser og begreber. I dette projekt blev det gjort ved et eftermiddagsarrangement i forbindelse med afhentning af børn. Her blev forældrene inviteret til at sidde med ved bordet og skrive og indtale oversættelser ind i Book Creator app’en.

   

  • Efterfølgende arbejdes der videre med bogen, og man kan på den måde bygge indholdet op over tid.

   

   

   

  Læreplanstemaer

  Sprog.

  Kultur.

  Sociale kompetencer.

   

  Materialer

  En passende bog, såsom Den lille bog om store følelser.

   

  Teknologi

  Ipad.

  App’en Book Creator.

   

  Forberedelse

  Forberedelse til dialogisk læsning – hvad vil man gerne fokusere på i bogen.

  Affotografering af relevante sider.

  Opsætning af Book Creator bog.

   

  Hvad skal man være særlig opmærksom på

  Det er ikke altid, at ord kan oversættes direkte.

  Der kan være flere ord for det samme.

  Det kan være svært at forklare et billede – det skal være meget klare illustrationer.

  Tag det som det kommer – det skal ikke være 100 procent korrekt.

  Tilsagn til at tage billeder af børnene.

 • OVERSÆTTELSE AF FOKUSORD PÅ LYDTAVLE

  Temaer

  Inddragelse af forældres kompetencer.

  Forældrekommunikation og relationsskabelse.

  Flersprogligt pædagogisk mulighedsrum.

   

  Mål

  At bruge sproget som et middel til at skabe tættere og bedre relationer til forældrene.
  At vi bringer forældrenes ressourcer i spil.
  At vi ser forældrene som sparringspartnere og omvendt.
  At få inkluderet de forældre der ikke taler dansk.

  Formål

  Skabe større sammenhæng mellem hjem og daginstitution og derigennem sikre det gode forældresamarbejde.

   

  Målgruppe og antal

  Både forældre og børn.

  Særligt fokus på tosprogede – men danske børn og forældre var også med.

   

  Praksis

  Idéen med dette forløb er at kombinere arbejdet med fokusord og inddragelsen af forældre som sproglig ressource. Ved at bruge en interaktiv lydtavle gives der mulighed for både at øve sig i at udtale fokusordene, samt oversætte dem til modersmålet, sådan at det kan være med til at styrke børnenes forståelse af de danske fokusord. Med lydtavlen kan man optage ord og korte sætninger og koble disse optagelser med billeder. Fremgangsmåden kan være følgende:

  • Der udvælges en række fokusord og skrives små tekster med ordene.

   

  • Find billeder der kan være med til at illustrere fokusordene. Man kan enten tage billeder selv eller finde billeder online. I tilfælde af det sidste, vær opmærksom på ikke at overtræde ophavsrettigheder men brug kun billeder som fotografen stiller til rådighed gennem creative commons eller lignende.

   

  • Den interaktive lydtavle sættes op med billederne af fokusordene.

   

  • Børnene hjælper med at indtale ordene på dansk – og hvis nogen af dem har mod på det, også på modersmålet.

   

  • Forældre inviteres til at hjælpe med at oversætte fokusordene til deres modersmål. Dette gøres ved at forældrene indfanges i forbindelse med afhentning af børnene. Oversættelser kan ske både skriftligt og i form af indtaling af ord i Den interaktiv tavle.

   

  • Den interaktive tavle hænges op på stuen, hvor børnene kan nå, sådan at de selv kan trykke på tavlen og høre fokusordene på de forskellige sprog.

   

  • Børnene er ofte gode ambassadører i forhold til at få forældrene til at deltage, samt lytte til alle oversættelserne.

   

  • Tavlerne kan også inddrages i andre pædagogiske sammenhænge, eksempelvis ved samlinger, hvor der arbejdes med fokusord – eksempelvis som ekstra hjælp til børn der har det svært med det danske sprog.

   

  • Man kan med fordel lave en A4-side med billederne som forældrene kan få med hjem, hvis de gerne lige ville tjekke den rigtige oversættelse, inden de bidrager med oversættelser - eller bare gerne vil kunne arbejde med fokusordene derhjemme.

   

  Læreplanstemaer

  Sprog.

  Kultur.

   

  Materialer

  Billeder på papir.

  Små papirlapper til tekst.

   

  Teknologi

  Interaktiv lydtavle.

   

  Forberedelse

  Finde billeder og fokusord.

  Sikre at der er strøm på tavlen.

   

  Hvad skal man være særlig opmærksom på

  Hvordan idéen præsenteres for forældrene. Det er vigtigt, at forældrene ikke oplever det som tvang men et tilbud.

  Børnene kan være gode ambassadører for projektet.

  Giv plads til at forældrene kan vende tilbage senere.

 • HVAD KAN MAN OPLEVE I OMRÅDET: PÅ TUR MED FORÆLDRE

  Temaer

  Vidensdeling og dokumentation af hverdag og pædagogisk praksis.

  Forældrekommunikation og relationsskabelse.

   

  Mål

  At vise hvad der er af muligheder i lokalområdet, hvis man gerne vil på tur.

  At give forældrene indblik i daginstitutionens hverdag.

   

  Formål

  Skabe en tråd mellem daginstitution og hjem – ved at bruge nogle af de samme områder.

   

  Målgruppe og antal

  Forældrene og alle børnene.

   

  Praksis

  Denne idé tager udgangspunkt i at vise forældrene nogle af de steder og muligheder, der gemmer sig i lokalområdet. Eksempelvis skove, legepladser, strande og lignende hvor man kan tage på udflugt som familie – og som også bruges af børnenes daginstitution. Idéen er at opbygge et stort kort over muligheder i nærområdet. Kortet kan hænge i daginstitutionen, eller måske også laves som onlinekort. Fremgangsmåden kan være følgende:

  • Tag på udflugt til en skov, legeplads eller lignende. Inviter gerne forældre med på turen.

   

  • Som en del af besøget filmer og fotografer I det, man kan opleve på stedet.

   

  • Del gerne området op i flere dele og vis de forskellige slags aktiviteter stedet giver mulighed for.

   

  • Lav et kort over ruten og stederne. Hæng kortet op med et billede af de udvalgte steder. Kortet kan laves meget enkelt i form af en collage, hvor lokalområdet tegnes op i enkel streg, og de steder man gerne vil vise klistres på som collagedele.

   

  • Tilføj digitale lag som eksempelvis stregkoder (via BørneTube) der ved scanning viser de førnævnte fotos og videoer. Disse printes ud og klistres på kortet.

   

  • Er man til mere avancerede muligheder, kan man bruge Augmentet Reality App’en HP Reviel. Her kan man i stedet for stregkoder scanne billeder fra stederne og få den samme effekt.

   

  Læreplanstemaer

  Natur og naturfænomener.

  Kultur.

  Krop og bevægelse.

   

  Materialer

  En skov eller et andet sted man kan gå en god tur.

  Et kort.

  Papir.

  Udprint af billeder.

  Lim.

   

  Teknologi

  Ipad.

  Stregkoder lavet på BørneTube.

  App’en HP reveal.

   

  Forberedelse

  Vælge hvor man skal hen.

  Husk: Strøm på tablet eller mobil.

   

  Hvad skal man være særlig opmærksom på

  Tænk over hvilke videoer man bruger. Hvem må være med på fotos og videoer?

  Lav ikke videoer for lange.

  Husk at hygge jer på turen – det er okay ”bare at være i skoven”.

 • DIALOGISK LÆSNING OG FILOSOFISKE SAMTALER GENNEM SPIL

  Temaer

  Inddragelse af forældres kompetencer.

  Vidensdeling og dokumentation af hverdag og pædagogisk praksis.

  Forældrekommunikation og relationsskabelse.

  Flersprogligt pædagogisk mulighedsrum.

   

  Mål

  Sproglig udvikling.

  Udvikling: Børnene lærer at tro på egne meninger og tænke kreativt.

  Konflikthåndtering.

   

  Formål

  Have fokus på sprog og skrift, bringe ting ind fra familiernes hjemlande.

  Skabe fællesskab og sociale relationer.

  Give indblik i forløbet med dialogisk læsning.

   

  Målgruppe og antal

  Forældre og skoleparate børn.

  Det antal børn der skal starte i skole.

   

  Praksis

  Denne idé handler om, hvordan man kan kombinere dialogisk læsning, filosofiske samtaler og brætspil. Det hele bygges op om dialogisk læsning af en bog samt efterfølgende samtaler om bogen. Det styres af et spil med konkrete spørgsmål til bogens handling og spørgsmål af mere filosofisk karakter inspireret af bogens tema.

  Dette kan gøres på mange måder, men fremgangsmåden kan være følgende:

  • Udvælgelse og dialogisk læsning af en bog, eksempelvis Den lille røde høne.

   

  • Ud fra bogens indhold inddrages konkreter eksempelvis mel, æg, mælk, hjemmebagt brød, en kat, etc.

   

  • Lav en spilleplade. Kan gøres enkelt i form af en håndtegning. Skal indeholde en rute med felter, samt plads til 2 typer kort. På udvalgte felter skal man trække et spørgsmål. Der er to typer spørgsmålsfelter: Spørgsmål til handlingen og spørgsmål til filosofiske tanker omkring bogen. I bestemmer selv, hvordan felterne ser ud, men eksempel på ikonerne kan være et ”spørgsmålstegn” til filosofiske spørgsmål og billeder fra bogen til spørgsmål om den konkrete handling.

   

  • Lav spørgsmålskort ud fra de konkrete handlinger i bogen. Disse spørgsmål skal børnene svare enkeltvis på. Svarer man rigtigt på et sådant spørgsmål, må man flytte 1 felt frem. Svarer man forkert, skal man flytte et felt tilbage.

   

  • Lav filosofiske spørgsmål ud fra bogens tematik. Filosofispørgsmålene er fælles spørgsmål, hvor alle børn inddrages i besvarelsen. Man rykker ikke frem eller tilbage ved besvarelse eller manglende besvarelse af spørgsmålene.

   

  • Find på noget sjovt som brikker.

   

  • Afvikling af spil: Efter tur slå man med en terning og rykker frem på spillepladen. Man spiller indtil alle er nået i mål. Vi går ikke så meget op i, hvem der vinder, men man kan aftale, at når den første når i mål, sikres det, at alle har fået lov at slå med terningen lige mange gange. Er der så én yderligere, der når i mål, er denne også vinder.

   

  • Lave gerne jeres egne variationer.

   

  • Tænk i en skabelon hvor man nemt kan skifte billeder og spørgsmål ud.

   

  Læreplanstemaer

  Sprog.

  Sociale kompetencer.

   

  Materialer

  Papir og tusser.

  Bog til dialogisk læsning.

   

  Teknologi

  Ipad.

  App’en Chatter Pix hvor man kan få en af bogens figurer til at stille spørgsmål og give svar.

   

  Forberedelse

  Udvikling af spil (herunder spilleplade, spørgsmål og brikker).

  Låne bog, samt forberede spørgsmål til bogen.

   

  Hvad skal man være særlig opmærksom på

  For at processen skal lykkes, er det vigtigt, at det kører inden for en uge – af hensyn til sammenhængen.

  Slut af med filosofispillet.

  Det skal være små grupper (4-6 deltagere).

 • CAFÉARRANGEMENTER MED FORÆLDRENE

  Temaer

  Inddragelse af forældres kompetencer.

  Vidensdeling og dokumentation af hverdag og pædagogisk praksis.

  Forældrekommunikation og relationsskabelse.

  Flersprogligt pædagogisk mulighedsrum.

   

  Mål

  At inddragelse  forældre som sparringspartnere i forbindelse med skolestart.

  Ar arbejde med sprog.

   

  Formål

  Have fokus på sprog og skrift, bringe ting ind fra familiernes hjemlande.

  Skabe fællesskab og sociale relationer.

  Give indblik i forløbet med dialogisk læsning.

   

  Målgruppe og antal

  Forældre og skoleparate børn.

  Det antal børn der skal starte.

  Praksis

  Målet med caféen er at styrke arbejdet med børnenes overgang fra daginstitution til skole. Idéen er at bygge det op om afholdelsen af et uformelt caféarrangement for forældre omkring temaet læring og den kommende skolestart for børnene. Dette blev afprøvet i to variationer, hvor den ene havde mest fokus på det sociale, og den anden havde mere fokus på læring:

  Første arrangement:

  • Foregik på den lokale skole.

   

  • Invitationerne, der blev sendt ud til arrangementet, var oversat til forskellige sprog.

   

  • Mødet blev bygget op som en blanding af en café og et informationsmøde.

   

  • Der var en kort introduktion til den kommende skolestart.

   

  • Forældre bidrog med underholdning i form af dans og hjemmebagt kage.

   

  • Børnene skrev deres egne navne på en blomst og forældre oversatte egne og andre børns navne på deres modersmål.

   

  • Søskende måtte komme med.

   

  Andet arrangement:

  • Blev arrangeret på den lokale skole.

   

  • Invitationerne, der blev sendt ud til arrangementet, var oversat til forskellige sprog.

   

  • Mødet blev bygget op som en blanding af en café og et informationsmøde.

   

  • Vi lavede en kort introduktion til dialogisk læsning.

   

  • Der blev arrangeret 3 korte workshops der handlede om pædagogisk arbejde med sprog og flersprogethed:
   1. Vendespil med billeder fra bogen der blev brugt til dialogisk læsning
   2. Filosofispil (udviklet af pædagogen der lavede aktiviteten)
   3. Filosofiske samtaler ud fra bogen Kan en hund grine.

   

  • Forældrene fik et eksemplar af bogen med hjem – på deres modersmål – så de kunne arbejde med den hjemme.

   

  • De fik spørgsmålene fra filosofispillet med hjem.

   

  • Børnene lavede tegninger ud fra bogen undervejs.

   

  Læreplanstemaer

  Sprog.

  Social udvikling.

   

  Materialer

  Bogen Den lille røde høne (Oversat til mange sprog), brugt til dialogisk læsning og filosofispil.

  Bogen Kan en hund grine, med filosofiske spørgsmål, også brugt til filosofispil.

  Filosofispil lavet af papir

  Computer.

  Tegninger.

   

  Teknologi

  Computer.

  Power point.

  Projektor.

   

  Forberedelse

  Aftale med skole om lån af lokale.

  Information til forældre (herunder oversættelse af invitation).

  Indkøb af materialer.

  Udvikling af spil (herunder spilleplade, spørgsmål og brikker).

  Forberede power point-præsentation.

   

  Hvad skal man være særlig opmærksom på

  Vær opmærksom på at bøger kan forsvinde ved udlån.

  Pasning af børn er vigtigt.

  Inddrag noget man kan være stolt af – noget der ligger dybt hos forældrene.

  Brug børn og forældres sprog som ressource.

 • FORÆLDREMØDER OMKRING INDSKOLING PÅ SKOLER

  Temaer

  Vidensdeling og dokumentation af hverdag og pædagogisk praksis.

  Forældrekommunikation og relationsskabelse.

   

  Mål

  At vi får et samarbejde med forældre med henblik på at gøre deres børn skoleparate.

   

  Formål

  Forventningsafklaring af hvad der forventes af forældre og pædagoger i forhold til overgangen fra daginstitution til skole.

  Give indblik i hvad læring er i grupper.

  Opleve noget fælles, sådan at der skabes relationer gennem disse oplevelser.

   

  Målgruppe og antal

  Forældre og førskolebørn.

   

   

  Praksis

  Målet med dette forløb er at styrke arbejdet med børnenes overgang fra daginstitution til skole. Idéen er at bygge det op om afholdelsen af et forældremøde med temaet læring for både at give introduktion til, hvordan læring foregår i en daginstitution og ikke mindst, hvad der kommer til at møde børnene, når de starter i skole. Dette kan gøres på mange måder, men i vores eksempel byggede vi det op på følgende måde:

  • Mødet foregik 16.30 – 17.30.

   

  • Vi viste en video optaget ved en samling. Dette gjorde vi for at introducerer forældrene til den læring, der ofte foregår i pædagogiske situationer

   

  • Vi demonstrerede hvordan vi arbejder med NUSSA (NUSSA står får Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet. Det er baseret på neuroaffektiv udviklingspsykologi og handler om at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem leg).

   

  • Vi viste en power point-præsentation med bl.a. en introduktion til de læringstemaer vi arbejder med i daginstitutionen, de praktiske ting omkring ture m.m. og kommunernes principper for den gode overgang og det at gå i skole.

   

  • Vi introducerede og demonstrerede dialogisk læsning. I bogen var der noget om brød, så der var endvidere bagt brød for at vise, hvordan man kan gøre bogens indhold konkret for børnene.

   

  • Der var tolke med til de forskellige sprog der var repræsenteret.

   

  • Der blev passet børn, mens mødet foregik, for dem der havde behovet.

   

  Læreplanstemaer

  Læreplanstemaer bredt.

  Børnes sociale kompetencer, selvkontrol, etc.

   

  Materialer

  Video fra praksis.

  Power point.

  Bog til dialogisk læsning.

  Hjemmebagt brød.

   

   

  Teknologi

  Videooptager – mobil, iPad, kamera.

  Videoredigeringsprogram.

  Power point-program og projektor.

  DayCare (Forældreintra).

   

  Forberedelse

  Invitation til forældre – oversat til forskellige sprog (tolkeservice).

  Optage video.

  Lave power point.

  Bage brød.

  Planlægning af mødet.

   

  Hvad skal man være særlig opmærksom på

  Forældrene har brug for en mulighed for at få passet børnene.

  Det er vigtigt at tænke tolke ind, hvis forældrene ikke har et stærkt nok danskniveau til at forstå det, der bliver fortalt.