SEEDS - entreprænørkskab og kreativitet for børn

Kan børn i daginstitutioner lære at tænke som entreprenører? Kan en entreprenørskabstanke styrke det legende og kreative hos børn? Kan man bruge digitale medier som redskaber til det? Kan man bruge fortælling og eksperimenter som metode? Og kan det være med til at styrke det pædagogiske arbejde?

Det er nogle af de spørgsmål som Digitalt – det er for børn, VIFIN og Dagtilbud i Vejle Kommune vil undersøge i et nyt europæiske samarbejdsprojekt, SEEDS.

Over de næste to år skal børn og pædagoger fra Danmark, Tyskland, Cypern og Italien lege sammen, lave eksperimenter med robotter og anden form for teknologi. De skal se, hvordan det kan styrke arbejdet med emner som dannelse, natur, fællesskab, bæredygtighed, programmering og filosofiske samtaler.

Formålet er at lære børn at tænke som entreprenører. I denne kontekst betyder det, at man kan tænke kreativt og finde på idéer, afprøve idéer, samarbejde med andre og ikke mindst videreudvikle og tilpasse idéer til nye sammenhænge.

Målet er, at børnene bliver dygtigere til at tænke nye idéer. Målet er også, at børnene bliver dygtigere til at samarbejde med andre og til at få idéerne sat i søen. 

Fra Vejle deltager seks daginstitutioner:

Mælkebøtten

Valhalla

Skibet Børnehus

Gadkjærgaard

GAIA

Paddehatten

 

De deltagende daginstitutioner vil lave lokale aktiviteter, samarbejde med hinanden og udveksle viden med daginstitutioner i partnerlandende.

Derudover er planen at involvere lokale samarbejdspartnere ud i det kreative, således at de kan besøge daginstitutioner og give input til arbejdet.

De forskellige pædagogiske idéer, som udvikles i projektet, vil blive her på Digitalt – Det er for børn.

 

Vil I læse mere om SEEDS projektet, kan det gøres her på projektets hjemmeside her.