Udvikling af sprogforløb

TCBU og VIFIN hjælper i fællesskab børnehaven Trekløveren i gang med at inddrage ipads i deres sprogarbejde.

Sprogforløb i børnehave
Børn og pædagoger bruger ipad til sprogtræning

En formiddag i slutningen af november besøgte Susan fra TCBU og  Anne Charlotte Petersen og Jacob Knudsen fra VIFIN Trekløveren for første gang. Børnehaven skulle ville gerne i gang med at inddrage iPads i deres pædagogiske praksis. Vi blev mødt af en flok glade, åbne og snakkesalige børn. Snart gik snakken på, hvem der var højest af os alle. Og så var vi i gang. For selvfølgelig kunne vi trylle et af børnene højere end os voksne. Vi fik taget billeder af både den ene og den anden, lagt dem i Puppet Pals og demonstreret, hvordan barnet her kunne blive større end den voksne.

Puppet Pals var dermed introduceret, og det blev naturligt at arbejde videre med det digitale dukketeater. En gruppe af børn, et par pædagoger og os som konsulenter valgte roller til et eventyr. Så tog vi billeder, der kunne blive til figurerne, der skulle være med i det digitale eventyr. Sammen med børnene valgte vi derefter baggrunde til eventyret. Og så digtede vi ellers i fællesskab. I fællesskab fik vi i løbet af besøget lavet et par historier, som børnene til stor begejstring kunne vise til hinanden. Det pædagogiske personale så hurtigt muligheder i brugen af Puppet Pals, hvor de mere stille og generte børn får mulighed for at komme på banen på en hel anden måde, end hvis de skal stå frem foran alle de andre.

Et fælles udviklingsforløb var med dette besøg skudt i gang. Siden det første besøg har Susan og Anne Charlotte besøgt børnehaven flere gange. Her er pædagogerne først kort blevet introduceret til forskellige apps, hvorefter de har kastet sig ud i brugen af appsene sammen med børnene. Pædagogerne har hurtigt set muligheder for brugen af appsene, ligesom Susan har kunnet give fif og idéer til det sproglige arbejde. Anne Charlotte har primært bistået med den tekniske assistance, når der var behov for det, men også udvalgt apps med tanke for, hvordan de kunne indgå i sprogarbejdet.

I løbet af de fire opfølgende besøg, der foreløbigt har været har vi således arbejdet med Book Creator, Fotospillet, Photobooth, Chatterkids, Garageband og Videostar. Andre apps er desuden blevet vist til inspiration. Der er blevet sat fokus på det tematiske sprogarbejde, den dialogiske læsning, ordkendskab, fortælleevne med mere.

Kompetenceudviklingen i forhold til anvendelsen af digitale medier, der således er i fuld gang på Trekløveren i denne tid, er mulig i den givne form i kraft af det sprogarbejde, Susan varetager som sprogvejleder, og i kraft af de midler VIFIN har fået i projektet: Digitale Børn. Det vil således også være muligt at hjælpe andre børnehaver i Vejle Kommune praksisnært i gang med at anvende iPads i forbindelse med det pædagogiske arbejde.