Apps 0-6 år

Læs om APPS på hjemmesiden indenfor de seks læreplanstemaer

En app anvendes bedst sammen med andre - derfor bør I sætte jer sammen med børnene, når I bruger iPad og apps i hverdagen. 

Du kan også finde manualer til nogle af appsene.

Alle appsene på siden er fagligt bedømt og du kan læse om vurderingskriterierne.

Oversigt

Du kan på vores "Oversigt over alle apps" se de apps der findes på hjemmesiden.