Al­si­dig­ per­son­lig­ ud­vik­ling­

Søger du inspiration til at arbejde med børns alsidige personlige udvikling? Disse inspirationsmaterialer kobler ofte digital og god gammeldags analog leg sammen.

Hvad er det?

Dette pædagogiske forløb er ganske ligetil. Vi bruger en iPad til at udforske og udvide vores kendskab til forskellige emner. Hvis et barn har en flagermus på blusen, googler vi flagermus og kigger billeder sammen

Materialer: iPad, nysgerrighed

Børnenes egen bog

Børnenes egen bog er et forslag til, hvordan du kan bruge digitale medier til at lave digitale bøger sammen med børnene. Bogens emne er op til dig selv; det kan være
fortællinger, udflugter, temauger etc. Udgangspunktet er app’en Book Creator, hvori du kan lave bøger med billeder, film og lyd.

Børnenes egen bog er en PDF fil, som ikke er tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Jacob Knudsen.

Collager af hverdagen til dokumentation og barnets bog

Collager af hverdagen er et pædagogisk forløb, hvor du tager billeder af og sammen med børnene i hverdagen, og laver collager til barnets bog og til at dokumentere hverdagen.

Materialer: Ipad, kamera app og collage apps, som Pic Collage.

Du kan læse mere om appen PicCollage her

Apps om alsidig personlig udvikling

Du kan få endnu flere ideer til, hvordan du kan bruge apps til at arbejde med barnets alsidige personlige udvikling gennem disse fire emner:

Identitet og selvværd

Fællesskab og fælles fokus

Følelser

Opmærksomhed og fordybelse

Pædagogiske forløb om FN's 17 verdensmål

Børnetubeguide.dk har lavet en stribe pædagogiske forløb om FN's 17 verdensmål. Alle forløb er knyttet til den alsidige personlige udvikling