I­den­ti­tet og selv­værd

Inviterer børn til at udfolde, udforske og erfare sig selv og hinanden på forskellige og nye måder med iPad.

Skab mulighed for at de kan opleve medbestemmelse og føle sig betydningsfulde, ved at udtrykke sig/vise/fortælle om sin oplevelse, og være opmærksomme på andres oplevelser. I fællesskaber kan børnene få erfaringer med at indgå i, høre til og navi¬gere i disse, samt få en forståelse af demokrati og demokratiske processer.
Gå på opdagelse i ligheder og forskelligheder mellem børnene, lad dem selv diktere tekst og indtale små lydklip, lav film om egne og andres interesser.

MyPlayHome

MyPlayHome er et digitalt dukkehus, hvor I kan snakke om dagens rutiner og oplevelser.

Pepi Bath

Pepi Bath giver mulighed for at snakke hygiejne i forskellige hverdags situationer.

DR Minisjang

Et børneunivers til de mindste, i et tilpasset tempo, med mulighed for masser af sjov og kreativitet.

Wonder Wollies Play World

En app, hvor du skaber dit eget eventyr med de ”bløde” kæledyr.