Få be­søg i jer­es in­sti­tu­ti­on

Som en del af "Digitalt - det er for børn" strategien, kan daginstitutioner i Vejle Kommune få hjælp til brugen af digitale medier. Det sker i form af et praksisnært besøg ude i daginstitutionerne. Vi tilpasser gerne besøget i forhold til jeres behov.

Kontakt Jacob Knudsen for mere information om, hvordan I kan få besøg på:

jackn@vejle.dk eller mobil: 23 44 32 58.

Ideer til praksisnære besøg 

Overordnede temaer kunne eksempelvis være

  • Teknisk opsætning
  • Personale og/ellerforældrearrangement
  • Medier og Etik
  • For de yngste - indtil 3 år
  • Udviklingsforløb

Derudover tilbydes der tematiske introforløb

Natur, udeliv og science

Et 3-4 timers forløb hvor vi gennem konkret demonstration og afprøvning viser, hvordan man kan bruge digitale medier i arbejdet med Natur og naturfænomener. Vi giver både forslag til apps og pædagogiske forløb.  Deltagerne prøver selv de forskellige apps af og udgangspunktet er, at børn og pædagoger skal kunne være kreative og samskabende. 

Krop, sanser og bevægelse

Et 3-4 timers forløb hvor vi gennem konkret demonstration og afprøvning viser, hvordan man kan bruge digitale medier i arbejdet med Krop og Bevægelse. Vi giver både forslag til apps og pædagogiske forløb.  Deltagerne prøver selv de forskellige apps af og udgangspunktet er, at børn og pædagoger skal kunne være kreative og samskabende.

Kommunikation og sprog

Et 3-4 timers forløb hvor vi gennem konkret demonstration og afprøvning viser, hvordan man kan bruge digitale medier i arbejdet med sproglig udvikling. Vi giver både forslag til apps og pædagogiske forløb.  Deltagerne prøver selv de forskellige apps af og udgangspunktet er, at børn og pædagoger skal kunne være kreative og samskabende.

Kultur, æstetik og fællesskab

Et 3-4 timers forløb hvor vi gennem konkret demonstration og afprøvning viser, hvordan man kan bruge digitale medier i arbejdet med Kulturelle udtryksformer og værdier. Vi giver både forslag til apps og pædagogiske forløb.  Deltagerne prøver selv de forskellige apps af og udgangspunktet er, at børn og pædagoger skal kunne være kreative og samskabende.