Få be­søg i jer­es in­sti­tu­ti­on

Som en del af "Digitalt - det er for børn" strategien, kan daginstitutioner i Vejle Kommune få hjælp til at komme i gang med brugen af digitale medier. Det sker i form af et praksisnært besøg ude i daginstitutionerne. Vi tilpasser gerne besøget i forhold til jeres behov. Det sker ud fra nedenstående idekatalog.

Kontakt Jacob Knudsen for mere information om, hvordan I kan få besøg på:

jackn@vejle.dk eller mobil: 23 44 32 58.

Ideer til praksisnære besøg 

Overordnede temaer

 • Begynderintro

  3-4 timers workshop hvor udgangspunktet er, at deltagerne ingen erfaring har med brugen af digitale medier og tablets. Vi gennemgår de basale funktioner på ipad’en, herunder hvordan man tager fotos og film, laver informationssøgning, henter nye apps, etc. Og så introducerer vi 3 gode begynderapps, samt et par idéer til tematiske forløb. Alt med udgangspunkt i at børn og pædagoger kan være kreative sammen.

 • Teknisk opsætning

  Vi hjælper med at sætte tablets og andre digitale medier op i jeres daginstitution, sådan at de er klar til brug, kan gå på nettet, er installeret med de ønskede sikkerhedsopsætninger og installere efter aftale en række basis apps.

 • Personalearrangement

  Kan enten være et gå-hjem arrangement af et par timers varighed eller en workshop i forbindelse med en personaledag. Indholdet vil bestå af forskellige introduktioner og afprøvninger af digitale medier og apps. Alt med udgangspunkt i at børn og pædagoger kan være kreative sammen.

  Workshop/Arrangement aftales nærmere med den enkelte institution, sådan at det tilpasses deres erfaringer med digitale medier og eventuelle særlig ønsker for, hvad der arbejdes med. Det kan eksempelvis være med en særlig vinkling i forhold til tematiske læringsmål.

 • Forældrearrangement

  Et 2-3 timers arrangement hvor vi giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med digitale medier i daginstitutionerne. Vi demonstrerer forskellige apps og snakker om, hvordan man kan bruge digitale medier derhjemme på en sjov og lærerig måde. Alt med udgangspunkt i at børn og forældre kan være kreative sammen. Deltagerne prøver selv de forskellige apps af.

  Vi giver ligeledes tips til, hvad man skal være opmærksom på af mere etisk karakter. Arrangementet kan evt. afholdes for forældre og børn i fællesskab.

 • Medier og etik

  2-3 timers introduktion og diskussion i forhold til det etiske omkring brugen af digitale medier sammen med børn. Arrangementet tilrettelægges sammen med den enkelte institution ud fra deres særlige ønsker til brug af digitale medier. Vil bl.a. indeholde informationer og diskussioner om, hvad man skal være særlige opmærksom på i forhold til brugen af digitale medier, samt forslag til gode apps.

 • Sparring til lokal IT politik

  Med dette menes hjælp til at udforme hvordan man som institution selv vil bruge digitale medier i sit arbejde. Kan være et 2-4 timers arrangement med personalet, hvor vi i fællesskab tænker nogle overordnede præmisser, som den enkelte institution derefter selv arbejder videre med. Kan eksempelvis kobles med personale og/eller forældrearrangementer. Kan også være en løbende sparring med dem, der har ansvaret for udviklingen af en lokal politik.

 • Udviklingsforløb

  Med udviklingsforløb menes kortere forløb hvor vi (konsulenter, pædagoger og børn) udvikler pædagogiske forløb, der passer til den enkelte daginstitution. Et eksempel kan være hvordan man inddrager digitale medier i sprogarbejdet. Som en del af udviklingsforløbet introduceres forskellige måder at bruge digitale medier på. Et udviklingsforløb indbefatter 3-4 besøg fra en af Digitalt – det er for børns konsulenter, samt at pædagogerne i den enkelte daginstitution bruger tid i hverdagen til at afprøve de idéer, vi får sammen. Det vil sige, at det er mere tidskrævende, men giver til gengæld muligheden for at udvikle egne idéer, samtidig med at man får praktisk erfaring med de digitale medier. Alt med udgangspunkt i at børn og pædagoger kan være kreative og samskabende.

 • Løbende support

  Her tænkes på support i forhold til hvordan forskellige apps fungerer, samt hvordan man kan arbejde pædagogisk med digitale medier

 • Samlet pakke med idéer til forskellige temaer

  Et 3-4 timers forløb hvor vi med udgangspunkt i de 6 tematiske læringsmål giver en bred introduktion til tablets og digitale medier, samt kommer med forslag til apps og forløbsidéer. Deltagerne prøver selv de forskellige apps af. Alt med udgangspunkt i at børn og pædagoger kan være kreative og samskabende.

 • For de yngste – indtil 3 år

  En 3-4 timers workshop hvor vi introduceret forskellige apps og idéer, som kan bruges sammen med de yngste børn. Udgangspunktet er en bred tematisk tilgang og deltagerne prøver selv de forskellige apps. Alt med udgangspunkt i at børn kan inddrages i brugen.

Tematiske introforløb

 • Natur og naturfænomener

  Et 3-4 timers forløb hvor vi gennem konkret demonstration og afprøvning viser, hvordan man kan bruge digitale medier i arbejdet med Natur og naturfænomener. Vi giver både forslag til apps og pædagogiske forløb.  Deltagerne prøver selv de forskellige apps af og udgangspunktet er, at børn og pædagoger skal kunne være kreative og samskabende.

 • Krop og Bevægelse

  Et 3-4 timers forløb hvor vi gennem konkret demonstration og afprøvning viser, hvordan man kan bruge digitale medier i arbejdet med Krop og Bevægelse. Vi giver både forslag til apps og pædagogiske forløb.  Deltagerne prøver selv de forskellige apps af og udgangspunktet er, at børn og pædagoger skal kunne være kreative og samskabende.

 • Sproglig udvikling

  Et 3-4 timers forløb hvor vi gennem konkret demonstration og afprøvning viser, hvordan man kan bruge digitale medier i arbejdet med sproglig udvikling. Vi giver både forslag til apps og pædagogiske forløb.  Deltagerne prøver selv de forskellige apps af og udgangspunktet er, at børn og pædagoger skal kunne være kreative og samskabende.

 • Kulturelle udtryksformer og værdier

  Et 3-4 timers forløb hvor vi gennem konkret demonstration og afprøvning viser, hvordan man kan bruge digitale medier i arbejdet med Kulturelle udtryksformer og værdier. Vi giver både forslag til apps og pædagogiske forløb.  Deltagerne prøver selv de forskellige apps af og udgangspunktet er, at børn og pædagoger skal kunne være kreative og samskabende.