Kom­mu­ni­ka­ti­on og sprog

Søger du inspiration til forløb, som støtter op om arbejdet med børns sproglige udvikling? Disse inspirationsmaterialer kobler ofte digital og god gammeldags analog leg sammen.

Den magiske æske - hvad er det?

I dette pædagogiske forløb bruger vi iPad til at udforske og udvide vores kendskab til forskellige emner. Hvis et barn har en flagermus på blusen, googler vi flagermus og kigger billeder sammen, eks. via den magiske æske.

Den magiske æske kan eksempelvis blive brugt til samling og består af en æske hvori der kan ligge en iPad og en tryllestav. På iPaden er der i forvejen lagt billeder ind der handler om det bestemte emne, eks. flagermussen. Der kan være billeder af typer af flagermus eller billeder af ting der giver anledning til at snakke rundt om ordet "flagermus", eks. hvor den bor, hvad den spiser, hvordan den ser ud osv. Børnene kommer op på skift og svinger tryllestaven over æsken og et nyt billede er dukker op som der kan tales om (pædagogen skifter frugt i smug inden låget lægges på igen). En anden ide kunne være at den magiske æske indeholder en bestemt sang. F.eks. æblemand. Billeder af forskellige frugter er fundet. Børnene kommer også her op på skift og svinger tryllestaven over æsken og en ny frugt er dukket op og der synges om denne. 

Materialer : Æske, tryllestav, iPad, nysgerrighed

Gode apps til dette forløb kan være:

Mini Adventures - hvor du kan finde flotte billeder af dyr til at trylle frem i æsken

Puppet Pals - hvor du kan inddrage det/de nye ord i en kontekst, ved at arbejde med det i et digitalt dukketeater

Kategoriseringsapps - hvor du kan finde og arbejder med billeder indenfor et bestemt emne

Dialogisk læsning

Dette pædagogiske forløb kombinerer en analog bog med digitale medier. Du udvælger selv den fysiske bog og de fokusord, som du gerne vil øve. Forløbet lægger op til at børnene fx indtaler reprikker, laver vendespil eller laver parallelle historier ved hjælp af forskellige apps.

Du kan finde inspiration og ideer til både digitale og analoge bøger her

Dialogisk læsning er en PDF fil, som ikke er tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Jacob Knudsen.

Fokusord med lydtavle

Mål med at træne fokus ord i samspil mellem institution og forældre kan være at skabe tættere og bedre relationer til forældrene. Vi bringer forældrenes ressourcer i spil. Vi ser forældrene som sparringspartnere og omvendt. Vi kan få inkluderet de forældre der ikke taler dansk.

Praksis

Idéen med dette forløb er at kombinere arbejdet med fokusord og inddragelsen af forældre som sproglig ressource. Ved at bruge en interaktiv lydtavle gives der mulighed for både at øve sig i at udtale fokusordene, samt eventuelt oversætte dem til modersmålet, sådan at det kan være med til at styrke børnenes forståelse af de danske fokusord. Med lydtavlen kan man optage ord og korte sætninger og koble disse optagelser med billeder. Fremgangsmåden kan være følgende:

  • Der udvælges en række fokusord og skrives små tekster med ordene.
  • Find billeder der kan være med til at illustrere fokusordene. Man kan enten tage billeder selv eller finde billeder online. I tilfælde af det sidste, vær opmærksom på ikke at overtræde ophavsrettigheder men brug kun billeder som fotografen stiller til rådighed gennem creative commons eller lignende.
  • Den interaktive lydtavle sættes op med billederne af fokusordene.
  • Børnene hjælper med at indtale ordene – og hvis der inddrages flersproget kan nogen af dem der har mod på det, også indtale ordet på modersmålet.
  • De flersproget forældre inviteres til at hjælpe med at oversætte fokusordene til deres modersmål. Dette gøres ved at forældrene indfanges i forbindelse med afhentning af børnene. Oversættelser kan ske både skriftligt og i form af indtaling af ord i Den interaktiv tavle.
  • Den interaktive tavle hænges op på stuen, hvor børnene kan nå, sådan at de selv kan trykke på tavlen og høre fokusordene på de forskellige sprog.
  • Børnene er ofte gode ambassadører i forhold til at få forældrene til at deltage, samt lytte til alle oversættelserne.
  • Tavlerne kan også inddrages i andre pædagogiske sammenhænge, eksempelvis ved samlinger, hvor der arbejdes med fokusord 
  • Man kan med fordel lave en A4-side med billederne som forældrene kan få med hjem - både til samtale i hjemmet og hos de flersproget, hvis de gerne lige ville tjekke den rigtige oversættelse, inden de bidrager med oversættelser - eller bare gerne vil kunne arbejde med fokusordene derhjemme.

Gode apps til dette forløb kan være:

MyPlayHome - som giver jer mulighed for at finde og snakke om ting i hverdagen

Peter Puslespil - her kan I bruge billeder og arbejde videre med fokusord indenfor kategorien "krop"

Action Words - det er vigtigt også at have "gøre-ord" (udsagnsord) som fokus ord, så børnene hører og anvender forskellige ordklasser 

Apps om kommunikation og sprog

Du kan finde endnu flere ideer til, hvordan du kan bruge apps til at arbejde med barnets sproglige udvikling gennem disse emner:

Høretab

Ordforråd og ordbrug

Sprogforståelse

Dialogisk læsning

Sætningsdannelse og ordbøjning

Tidlig sproglig udvikling

Flersprogede børn

Udtale

Kategorisering

Pædagogiske forløb om FN's 17 verdensmål

Børnetubeguide.dk har lavet en stribe pædagogiske forløb om FN's 17 verdensmål. Alle forløb er knyttet til den sproglige udvikling.