Kom­mu­ni­ka­ti­on og sprog

Søger du inspiration til forløb, som støtter op om arbejdet med børns sproglige udvikling? Disse inspirationsmaterialer kobler ofte digital og god gammeldags analog leg sammen.

Den magiske æske - hvad er det?

Mål: I dette pædagogiske forløb bruger vi iPad til at udforske og udvide vores kendskab til forskellige emner.

Målgruppen: 2-6 år

Hvis et barn har en flagermus på blusen, så kan man eks. google flagermus på vores iPad som er gemt i æsken og kigger billeder sammen med børnene og få en god dialog.

Den magiske æske

Dialogisk læsning

Mål: at have dialogisk læsning med børn ud fra interaktive og digitale bøger

Målgruppe: 2-6 år

Dette pædagogiske forløb kan enten være med digitale bøger eller kombinerer en analog bog med digitale medier. 

Du kan finde inspiration og ideer til både digitale og analoge bøger her

Dialogisk læsning er en PDF fil, som ikke er tilgængelig for oplæsning til syns handicappede. Hvis du har brug for råd og vejledning kan du kontakte Jacob Knudsen.

Fokusord med lydtavle

Mål: Idéen med dette forløb er at kombinere arbejdet med fokusord og inddragelsen af forældre som sproglig ressource

Målgruppe: 3-6 år 

Ved at bruge en interaktiv lydtavle gives der mulighed for både at øve sig i at udtale fokusordene, samt eventuelt oversætte dem til modersmålet, sådan at det kan være med til at styrke børnenes forståelse af ord. Med lydtavlen kan man optage ord og korte sætninger og koble disse optagelser med billeder. 

Fokusord med lydtavle

Apps om kommunikation og sprog

Du kan finde endnu flere ideer til, hvordan du kan bruge apps til at arbejde med barnets sproglige udvikling gennem disse emner:

Høretab

Ordforråd og ordbrug

Sprogforståelse

Dialogisk læsning

Sætningsdannelse og ordbøjning

Tidlig sproglig udvikling

Flersprogede børn

Udtale

Kategorisering

Pædagogiske forløb om FN's 17 verdensmål

Børnetubeguide.dk har lavet en stribe pædagogiske forløb om FN's 17 verdensmål. Alle forløb er knyttet til den sproglige udvikling.