Ka­te­go­ri­se­ring

Det er vigtigt for et barns sprogudvikling at barnet er i stand til at forstå og sortere i kategorier og ligheder og forskelle. Tryk på app navnet for at læse mere om appen.

Sort it out

Lær at sortere og få styr på over- og underkategorier gennem leg og spil.

What´s different?

Leg med ligheder og forskelle og skab spændende samtaler med barnet.

Match it up

Leg med kategorisering og øg sværhedsgraden jo bedre I bliver.

Modsætninger/Opposites

Træn sammen med dit barn evnen til at se og forstå modsætninger.

Hvem er jeg?

Den digitale udgave af spillet Hvem er Hvem, som hjælper dit barn med at træne kategorisering og sprogforståelse.

Find mere inspiration

på de pædagogiske forløb under Kommunikation og sprog

Fokusord med lydtavle
Den magiske æske