In­spi­ra­tion og pæ­da­go­gik

Her finder du inspiration til arbejdet med digitale medier i børnehøjde. Inspirationsforløbene er inddelt i læreplanstemaer. Mange af de pædagogiske forløb er udsprunget af lokale projekter i dagtilbud.

Vi har samlet en masse idéer til at lave pædagogiske forløb med digitale medier indenfor de 6 læreplanstemaer: 1) Alsidig personlig udvikling, 2) Social udvikling, 3) Kommunikation og sprog, 4) Krop, sanser og bevægelse, 5) Natur, udeliv og science, 6) Kultur, æstetik og fællesskaber.

Klik på et tema nedenfor for at se de forskellige forløb.