In­spi­ra­tion og pæ­da­go­gik

Her kan I finde yderligere inspiration til arbejdet med digitale medier

Her kan I finde henvisninger til forskellige interessante initiativer, artikler, ressourcer m.m.