Al­sidig per­son­lig ud­vik­ling

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.

Du kan her få ideer til hvordan du kan arbejde med barnets alsidige personlige udvikling gennem disse fire emner:

Identitet og selvværd

Fællesskab og fælles fokus

Følelser

Opmærksomhed og fordybelse

Du kan bruge flere af iPadens funktioner når du arbejder med barnets alsidige personlige udvikling, ekempelvis kamera og optagefunktionen.

Det er vigtigt at du deltager sammen med barnet når I bruger iPaden, så du kan støtte barnets udvikling.
Din deltagelse kan eksempelvis hjælpe barnet i brugen af IT og digitale medier samtidig med at det kan fremme barnets selvindsigt, selvværd og i højere grad skaber tryghed omkring barnets tilgang til IT.

Samtidig skal barnet få et mere nuanceret kendskab til sig selv og andre. Barnet skal kunne opleve at føle sig afholdt og værdsat i en gruppe, og føle sig genkendt og husket af andre. Barnet skal desuden lære de sociale spilleregler og dele erfaringer og oplevelser med andre samt løse problemer.
Barnet skal lære at mærke egne og andres grænser og det skal lære at tackle de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskaber og sociale sammenhænge. De voksne er vigtige medspillere, når barnets følelsesmæssige erfaringer skal omsættes til adfærd.

Når I bruger apps, blandes digital læring med udforskende leg. Barnet lærer bedst, når det er sjovt, udfordrende og meningsfyldt.

  • Barnet udvikler dets identitet og historie
  • Barnet oplever at være en del af et fællesskab og at have venner
  • Barnet genkender og øver sig i at italesætte følelser til andre. Derfor er det vigtig at være sammen om brugen af iPad
  • Barnet lærer og forstår gennem gentagelser, genkendelse og samvær

De øvrige læreplanstemaer kan også være relevante at bruge i forbindelse med barnets alsidige personlige udvikling. Du kan derfor med fordel se nærmere på de øvrige læreplanstemaer.