Al­sidig per­son­lig ud­vik­ling

Børn skal have mulighed til at udforske, udfolde og erfare sig selv og hinanden på kendte og nye måder.

Du kan finde apps inden for områderne:

Gennem leg med IPad ‘en kan voksne understøtte børns naturlige tilgang til den digitale verden og tilbyde dem et samspil, hvor de udfordres, hvor de får mulighed for at bruge deres fantasi og kreativitet, hvor de selv skal tage aktiv stilling til spillenes kvalitet, undersøge og udvide og bearbejde det virtuelle spil igennem legen i hverdagen.

Børnenes refleksive kompetence understøttes ved, at de forholder sig til sig selv og det de kan. De prøver af og undres og videreudvikler. Motiver børnene til at undres, pir deres nysgerrighed. Eksperimenter i fællesskab med foto, lyd eller småfilm. Tilskynd børnene til at beskrive, hvad de ser og erfarer, lad dem beskrive egenskaber og særpræg ved de ting de møder.

Leg med iPad indeholder flere samarbejdsaspekter, som kan bidrage til f.eks. at styrke børns gåpåmod og kompetencer til at deltage i fællesskaber.