Kom­mu­ni­ka­tion og sprog

Barnet skal udvikle et sprog for at kunne kommunikere og indgå i samspil med andre - sproget åbner en ny verden for barnet

iPad i det sproglige arbejde med børn

En iPad kan være et redskab på mange måder, når du vil arbejde med børns sproglige udviklingen. Det er ikke kun apps der er gode arbejdsredskaber, men også iPadens kamera og lydfunktioner kan være anvendelige. Nogle forskellige måder at indtænke en iPad med børn i forhold til den sproglige udvikling er:

  • Når du bruger en app, blandes digital læring med udforskende leg
  • Børn udvikler sprog, når det taler med andre børn eller voksne. Det er derfor vigtigt at være sammen om at bruge en iPad
  • Barnet øver sig i at bruge sproget og forklare sine forslag til andre
  • Barnet øver spørgsmål og svar i samtale med andre
  • De voksne er sprogmodeller for barnet
  • Barnet lærer gennem gentagelse, genkendelse og samvær
  • Barnet lærer bedst når det er sjovt og meningsfuldt
  • Børn lærer og leger, når de taler og peger

Du kan finde apps indenfor områder:

Høretab

Ordforråd og ordbrug

Dialogisk læsning

Sætningsdannelse og ordbøjning

Tidlig sproglig udvikling

Flersprogede børn

Udtale

Kategorisering