Op­po­sites

Opposites er med til at skabe en forståelse hos barnet for, hvordan ting kan være forskellige, hvilket er med til at hjælpe barnets kategoriseringsevne

Sådan kan Opposites bruges

Opposites er to apps som træner barnets evne i at se forskelle, eksempelvis, hvis man er sur er det det modsatte af glad. Begge er indenfor kategorien følelser, men det er ikke det samme at være sur og glad. Barnet skal i begge apps matche modsætninger ved at trække billeder ind i to firkanter i midten. Appen er på engelsk, men der er mulighed for selv at indtale ordene på dansk til spillene.

  • Gør kategorierne tydelig for barnet, eksempel at kategorien drikkevarer kan man dele yderligere op i kolde og varme drikke
  • Find selv på flere modsætninger indenfor de forskellige kategorier og snak om, hvad lighederne kan være
  • Prøv selv at udforske modsætninger, eksempelvis i kategorien forholdsord kan I prøve at sætte jer under bordet og ovenpå bordet, så barnet får en dybere forståelse ved at afprøve tingene selv
  • Snak med barnet om hvordan I ser forskellige ud selvom I begge er mennesker og hvordan I ser ens ud

Om appen

Opposites 1 er lavet til børn i alderen 2,5+ år og Opposites 2 er lavet til børn i alderen 3+ år.

Producent: MyFirstApp Ltd.

iPhone, iPad