Story Creator

Story Creator er en app der giver barnet mulighed for at lave egne bøger med både billeder, video, tekst og tale.

Sådan kan du bruge Story Creator 

Story Creator gør det muligt for barnet eller den voksne at lave sine egne bøger med tekst, billeder, video samt indtale med egen stemme. Det er nemt at lave bøger i denne app og det er muligt at dele bøgerne med hinanden via sociale medier og email.

I bøgerne kan man uploade egne billeder og videoer, man kan tegne i bogen, samt tilføje og indtale egen tekst. Når teksten læses højt lyser ordene op, hvilket gør det nemt for barnet at koble ord og tekst.

Appen er velegnet til børn i alle aldre. De yngre børn kan få lavet højtlæsningsbøger, hvori de kan genkende mors eller fars stemme, og større børn kan være med til at lave og sammensætte egne bøger.

Story Creator er en nem app til at skrive og indtale sin egen bog, hvilket kan motivere barnet til at træne sætningsdannelse. Appen giver mulighed for at personliggøre bogen med egne billeder og videoI kan sammen lave jeres egne bøger. Med de yngre børn kan I sammen finde billeder som betyder noget for barnet, det kan være en ferie, billeder af barnet selv, af familien, af kæledyrene og så videre. Sammen med barnet kan I sætte billeder ind i en bog, skrive en lille tekst som I kan indtale og lade barnet tegne ved siden af billederne. Når bogen er færdig, kan barnet selv få lov at sidde og lytte til mors eller fars stemme, som lægger ord til billederne. I kan sammen tale om bogen og de ting I har lavet, samt I kan sende den til venner og familie.

Med de større børn kan I lave bøgerne sammen, hvor I finder jeres egne billeder, går ud og tager billeder eller video eller henter billeder fra nettet og facebook til jeres bog. I kan sammen skrive tekst til jeres billeder og skiftes til at læse teksten højt til hvert billede, så I også får øvet at sige ordene højt. Barnet kan nemt følge med i hvilke ord der læses højt, ved at ordene lyser op imens de siges. I får hermed trænet barnets sætningsdannelse, ordkendskab, ordbøjning og bogstavkendskab. I kan lade børnene sende deres bøger til hinanden, og dermed få nye bøger, som I sammen kan lytte til og læse.

Ideer til hvordan I kan bruge Story Creator

  • Lav tema bøger
  • Lav personlige bøger
  • Lav bøger af hverdagen, hvor I tager billeder direkte til bogen
  • Lav ordbøger
  • Lav lydbøger
  • Snak om de bøger I selv har lavet og dem I modtager fra andre
  • Snak om bogstaver og ord imens I laver tekst
  • Vær rollemodeller for børnene og øv dem i korrekt sætningsdannelse
  • Lyt til jeres indtaling og snak om, hvordan jeres sætninger lyder og er opbygget

Om appen

Producent: Innovative Mobile Apps.

iPad, iPhone.