Krop, san­ser og be­væg­else

Børn og motorik kan også kombineres med sjove apps og god inspiration som kan træne barnets motoriske evner.

Glæden ved at være fysisk aktiv og bruge sin kropslighed, er vigtig da stimulering af motorikken også stimulerer barnets andre kompetencer.

iPad kan bidrage til barnets motoriske udvikling på mange måder. Det er ikke kun apps, der er gode arbejdsredskaber, men også iPadens kamera og lydfunktioner kan være anvendelige.

iPad som idekatalog

  • Den voksne får via apps inspiration til aktiviteter og lege, som kan udføres sammen med barnet

Du kan finde apps indenfor emnerne:

iPad som redskab

  • En iPad anvendes som en aktiv del af bevægelsesaktiviteten
  • Brug barnets interesse for en iPad til at stimulere barnets motorik på en sjov og lærerig måde.
  • Det er vigtigt, at en iPad ikke gør barnet inaktiv i forhold til at stimulere den motoriske udvikling.