Kul­tur, æs­te­tik og fæl­les­skab

Barnets møde og forståelse af verden omkring det hjælper barnet til at danne sit eget kulturelle ståsted og hjælper barnet til at skabe sine egne værdier.

Børn kan gennem iPad vise deres egen kultur og lære om værdier. Det er ikke kun de apps, der er gode arbejdsredskaber, men også iPadens kamera og lydfunktioner.

Det er vigtigt at understrege, at når man anvender iPad i forbindelse med kulturelle udtryksformer og værdier, at udviklingen bedst i samspil med voksne, som er lydhøre og medlevende og følger barnets spor. 

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, at man definerer sit eget kulturelle ståsted og genkender egne kulturelle rødder. Børn skal have mulighed for at opleve kunst og kultur samt mulighed for at udtrykke sig.


I dagligdagen kan iPaden bruges, som et værktøj, et leksikon, en notesbog, en kulturguide på jeres ture i lokalmiljøet. Du kan finde apps indenfor emnerne:

Børnekultur

Kulturformidling og dokumentation

Kreativitet

 • Screendumps

  Med screendumps kan man fremstille sine egne små håndbøger, målrettet de ting man ønsker at undersøge i ens eget nærmiljø og by. F.eks. emner som ”Vores by”, ”Hvad er kunst?” ”Kongehuset”, ”Digital teater” eller ”X-faktor”.

 • YouTube

  YouTube kan med fordel inddrages som informationssøgning og visuel forklaring til barnet. Det gør det nemt at vise flere børn på en gang, hvad der tales om med billede og lyd. Det er et godt redskab til at støtte op om barnets interesse for et specifikt ting/emne.
  Søg evt. på internettet, bliv inspireret af de mange forskellige billeder eller små filmklip

 • Google Earth
  • Med appen Google Earth flyver barnet hjem til dets hjem eller kammeratens hjem. En voksen skriver adressen på barnets hjem og vi flyver nu af sted og ser i fugleperspektiv, hvor barnet bor. Man kan fra gadeplan se huset udefra. Der kan være få eller mange børn med i aktiviteten.
  • Børnene får en visuel oplevelse og et udvidet perspektiv på, hvor et bestemt barn bor i nærmiljøet.
  • Man kan også indtaste adresse på f.eks. bedsteforældre, børnehavens kolonitur, børnenes feriesteder eller familie, der f.eks. bor i andre lande end Danmark.

Gennem oplevelser og deltagelse i kulturelle arrangementer, udflugter i lokalsamfundet får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder. Jo mere varieret barnet får lov at udfolde sig og jo flere kulturelle møder, det oplever, jo bredere bliver også barnets opfattelse af såvel egen verden, andre mennesker og forskellige kulturer.
Tag f.eks. iPaden med og tag foto ved besøg på et af Vejle Museerne – se Oplev Vejle

Efterfølgende kan det være sjovt for både børn og voksne at få lov til at gense, hvad I har oplevet. Brug fotos som pædagogisk dokumentation evt. i app´en ” Pic Collage” eller til videre bearbejdning lav f.eks. en lille kunstbog til hvert barn, som indeholder kopier af deres egne tegninger, skulpturer samt fotos fra museumsbesøget.

PicCollage: Anvend appen til collager og dokumentation over oplevelser eller ture.