Kul­tur, æs­te­tik og fæl­les­skab

Barnets møde og forståelse af verden omkring det hjælper barnet til at danne sit eget kulturelle ståsted og hjælper barnet til at skabe sine egne værdier.

Børn skal have mulighed for at deltage i mediepædagogiske aktiviteter. De skal have erfaringer med at lege og kommunikere med medier, hvor de er aktive og medproducerende af egen fortælling og hvor de giver udtryk for deres egen forståelse. Brug iPaden og andre digitale platforme i børnefællesskabet til at udforske, skabe og eksperimentere med billeder, lyd og video.

Film appellerer til børns fantasi, kreativitet og lyst til at egne fortællinger. Bliv klogere sammen og omsæt sammen det til aktiviteter, filmklip og foto. Skype med naboinstitutionen og lave fælles projekter, udveksle historier og andre kulturelle indslag.

Find inspiration til læreplanstemaet nedenfor på digitale platforme og hjemmesider, der byder på forskellige guidede forløb som kulturformidler og skaber af kultur.

 • Screendumps

  Med screendumps kan man fremstille sine egne små håndbøger, målrettet de ting man ønsker at undersøge i ens eget nærmiljø og by. F.eks. emner som ”Vores by”, ”Hvad er kunst?” ”Kongehuset”, ”Digital teater” eller ”X-faktor”.

 • YouTube

  YouTube kan med fordel inddrages som informationssøgning og visuel forklaring til barnet. Det gør det nemt at vise flere børn på en gang, hvad der tales om med billede og lyd. Det er et godt redskab til at støtte op om barnets interesse for et specifikt ting/emne.
  Søg evt. på internettet, bliv inspireret af de mange forskellige billeder eller små filmklip

 • Google Earth

  • Med appen Google Earth flyver barnet hjem til dets hjem eller kammeratens hjem. En voksen skriver adressen på barnets hjem og vi flyver nu af sted og ser i fugleperspektiv, hvor barnet bor. Man kan fra gadeplan se huset udefra. Der kan være få eller mange børn med i aktiviteten.
  • Børnene får en visuel oplevelse og et udvidet perspektiv på, hvor et bestemt barn bor i nærmiljøet.
  • Man kan også indtaste adresse på f.eks. bedsteforældre, børnehavens kolonitur, børnenes feriesteder eller familie, der f.eks. bor i andre lande end Danmark.
 • Børnetubeguide

  Her finder I trin-for-trin videovejledninger til alle Børnetubes værktøjer. I kan bl.a. finde inspirationsforløb til at arbejde med Verdensmålene via brugen af forskellige digitale medier.

  Brug linket: https://www.bornetube.dk/ eller https://bornetubeguide.dk/vaerktoejer/

 • Filmcentralen

  Appen ”Filmcentralen/For de yngste” fra Det Danske Filminstitut, rummer guidede forløb med aktiviteter og korte film. Der er fokus på fællesskab, dialog, kreativ leg og skabelse. Alle aktiviteterne tager afsæt i den pædagogiske læreplan.
  Her finder I enkle aktiviteter, hvor børn og pædagoger ser film sammen, taler om oplevelsen og hvor børnene f.eks. skal fotografere og optage lyd indendørs og udendørs. I de mere avancerede aktiviteter, laver børnene deres egne små animationsfilm.

  https://filmcentralen.dk/alle/om-filmcentralen-de-yngste-0

 • Medieleg

  Medieleg er en inspirationsside om mediepædagogik, digital kultur og sprogtilegnelse. Medieleg hviler på den antagelse at et bevidst og øget brug af digitale medier i dagtilbud kan styrke børns kommunikative kompetencer og tidlige læse- og skrivekompetencer.

  http://www.medieleg.nu/

Gennem oplevelser og deltagelse i kulturelle arrangementer, udflugter i lokalsamfundet får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder. Jo mere varieret barnet får lov at udfolde sig og jo flere kulturelle møder, det oplever, jo bredere bliver også barnets opfattelse af såvel egen verden, andre mennesker og forskellige kulturer.
Tag f.eks. iPaden med og tag foto ved besøg på et af Vejle Museerne – se Oplev Vejle

Efterfølgende kan det være sjovt for både børn og voksne at få lov til at gense, hvad I har oplevet. Brug fotos som pædagogisk dokumentation evt. i app´en ” Pic Collage” eller til videre bearbejdning lav f.eks. en lille kunstbog til hvert barn, som indeholder kopier af deres egne tegninger, skulpturer samt fotos fra museumsbesøget.

PicCollage: Anvend appen til collager og dokumentation over oplevelser eller ture.