Børns eg­en kul­tu­rel­le ud­tryks­for­mer

Børn frembringer selv i leg og aktiviteter egne kulturelle udtryksformer, der har mening og betydning for dem. Eksempelvis ved rim, sang og dans og bevægelse. Skab børneproducerede filmklip, hvor børn er medproducenter i proces og produkt.

PicCollage

Her kan du lave collager og dokumentation. En fin app, der understøtter arbejdet med læreplanstemaet om kulturelle udtryksformer og værdier

Book Creator

Der er mulighed for at lave jeres egne interaktive bøger. Det kan understøtte det emne I eller barnet er optaget af eller de kulturelle traditioner i børnehaven

Green Screen

I kan lave jeres egen fortælling i præcis det univers I har lyst til

Stop Motion Studio

Lader jer lave små videoer, eksempelvis om de oplevelser I har haft

Reverse Video – Rewind video

Optag en video og se dine videoer baglæns