Kul­tur­for­mid­ling og do­ku­men­ta­tion

Få inspiration til apps der kan bruges til at lære om kultur og formidling, samt hvordan I kan dokumentere jeres dag med børnene. Tryk på app navnet for at læse mere om appen.

PicCollage

Her kan du lave collager og dokumentation. En fin app, der understøtter arbejdet med læreplanstemaet om kulturelle udtryksformer og værdier

Bitsboard

Her har I mulighed for at lave jeres eget individuelle spil med emner, I er optaget af

Book Creator

Der er mulighed for at lave jeres egne interaktive bøger. Det kan understøtte det emne I eller barnet er optaget af eller de kulturelle traditioner i børnehaven