Na­tur, ude­liv og scien­ce

Børn skal have viden og opfordres til at være miljøbevidste og ansvarsfulde.

Teknologien giver mulighed for at kunne eksperimentere i fællesskaber med foto, lyd eller småfilm eller Skype sammen omkring naturen. Tilskynd børnene til at beskrive, hvad de ser og erfarer, lad dem beskrive egenskaber og særpræg ved de ting, de møder ”Ser I en mariehøne? Lad børnene beskrive den – farve, form og størrelse” eller del små filmklip, som børnene har optaget, der viser ”Hvordan fanger man en krabbe? eller ”Hvordan bygger man et regnormehotel”

En iPad kan være et redskab, der på nye måder giver børn nye legemuligheder i naturen, andre oplevelser i udelivet samt medvirke til en mere undersøgende, nysgerrig og eksperimenterende tilgang. Det er ikke kun de apps, man måtte have på sin iPad, der er gode arbejdsredskaber, men også iPadens kamera og lydfunktioner. Prøv at lege fangeleg med eksempelvis iPaden eller brug iPaden til at lave små film om hvordan vi bygger vores hule i skoven eller hvordan kan vi lave et vendespil om de gode gemmesteder i børnehaven. Giv plads til fantasi og fortolkning. Medvirk til at udvide børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet på tværs af alder, køn, kultur og interesser.

Find apps indenfor emnerne:

 • Gode overvejelser når du vil anvende iPad

  Det er vigtigt at understrege, at når man anvender Ipad i forbindelse med arbejde natur og naturfænomener, at udviklingen bedst understøttes via samspil med voksne, som er lydhøre og medlevende og som ser barnet. Voksne der bidrager til brugen af IT og digitale medie og derved fremmer forståelsen af den natur, vi lever i og har ansvar for. Brug iPaden som et værktøj til at sætte gang i aktiviteter, eller som leksikon, notesbog og naturguide på jeres ture ud i naturen, som også kan suppleres med små videoer af naturen. 

  Naturen giver rum for oplevelser og aktiviteter og er en enestående legeplads for både sindet, sanser og kroppen. Barnets sanseapparat og motorik udfoldes og styrkes når det har mulighed for at opleve naturen på alle årstider og forskellige landskaber. Barnet udfordres på mange planer kropsligt og mentalt og fantasien får spillerum.

  Brug naturen som eksperimentarium og et legerum, hvor barnet får førstehåndsindtryk om dyr, planter og materialer. Barnets nysgerrighed og lyst til at undersøge naturen og eksperimentere, pirres gennem medlevende voksne. En naturfaglig dannelse skabes af oplevelser, erfaringer, at forstå sammenhænge, at eksperimentere og hente viden om naturfænomener og teknisk sammenhænge i et miljø, hvor der er plads til at undres, at stille spørgsmål og finde svar.

  Hvordan dukker der blomster op af græsplænen om vinteren? Hvad kommer der ud af den puppe vi har fundet i skoven?

  Når I bruger apps, blandes digital læring med udforskende leg og fantasi. 
  Barnet får kendskab og udvikler interesse, forståelse for naturen, planter, dyr, årstider, når det undersøger og udforsker naturen sammen med andre. 
  Barnet lærer bedst, når det er sjovt, udfordrende og meningsfuldt for barnet.
  Barnet øver sig i at forklare sine forslag og fund til andre. I at finde svar på spørgsmål, i samarbejde med andre.
  Barnet lærer og forstår gennem gentagelser, genkendelse og samvær.
  I dagligdagen kan iPaden bruges, som et værktøj, et leksikon, en notesbog, en naturguide på jeres ture ud i naturen, som kan suppleres med små videoer fra naturen.

  Med et screendump kan man fremstille sine egne små håndbøger målrettet de ting, man kan og har mulighed for at undersøge i ens eget nærmiljø og natur. Med titlen ”Hvad finder vi i vores skov?”, ”Dyrespor” eller ”Dyrene ved vandløb”. 

  YouTube kan med fordel inddrages som informationssøgning og visuel forklaring til barnet. Det gør det nemt at vise flere børn på en gang, hvad der tales om, med billede og lyd. Det er et godt redskab til at støtte op om barnets interesse for et specifikt ting/emne. Søge evt. på regnorm på YouTube og find inspiration på de mange klip, der ligger til rådighed. ”Lav et regnorm – terrarium”, ” Måge stamper regnorm”, ”Tegn en regnorm”,  lav en regnorm i modellervoks, mens regnormens sang afspilles. 

 • Aktivitet med iPad

  En iPad kan være et redskab på mange måder, når man vil arbejde med naturen og naturfænomener med børn. Det er ikke kun de apps, man måtte have på sin iPad, der er gode arbejdsredskaber, men også iPadens kamera og lydfunktioner, som kan være anvendelige. 

  1) Se en plante gro eller visne
  2) Lav et Dyrekort
  3) Gæt stedet, Fangeleg
  4) Find et fly