So­ci­al ud­vik­ling

Du kan her få ideer til hvordan du kan arbejde med udvikling af barnets sociale kompetencer

Fællesskab og Samarbejde

Samarbejde og Følelser


Du kan bruge flere iPads funktioner når du arbejder med udvikling af barnets sociale kompetencer, eksempelvis kamera og optagefunktionen.

Det er vigtigt at du deltager sammen med barnet når I bruger iPad'en, så du kan støtte barnets udvikling

Din deltagelse kan eksempelvis hjælpe det enkelte barn/børnene i brugen af IT og digitale medier samtidig med at det kan skabe mulighed for at indgå i relationer, opbygge og fastholde lege samt understøtte deres indbyrdes samarbejde og relationer.

Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre mennesker. Leg og læring i fællesskaber med iPad giver barnet oplevelse af, at det er god til noget, styrke dets selv-oplevelse og dets betydning i gruppen. Barnet lærer om fællesskab, samspil og samhørighed. At skiftes til at have iPadén eller når de viser hinanden, hvordan spillet fungerer, når de spiller sammen. Barnet lærer derved også om børns færdigheder og kompetencer.

Når I bruger apps, blandes digital læring med udforskende leg. Børn lærer bedst, når det er sjovt, udfordrende og meningsfyldt.

  • At IT er en del af fællesskabets legemuligheder.
  • At iPad'en bliver et fælles tredje og bygger bro.
  • At indtænke IT i inklusionsprocesserne.
  • At øve sig i at udtrykke sig til andre, øver sig i samarbejde.
  • At sociale relationer styrkes og venskaber opstår.
  • At opleve egne og andres ressourcer
  • At styrke barnets digitale kompetencer.