So­ci­al ud­vik­ling

Du kan her få ideer til hvordan du kan arbejde med udvikling af barnets sociale kompetencer

Børn skal have mulighed for at indgå i sociale fællesskaber. Understøt fællesskabet ved at skabe inspirerende miljøer og pædagogiske aktiviteter, der kan danne grobund for de lege børnene er optaget af og byd også ind med nye lege.

Gennem digitale projekter kan voksne understøtte børns naturlige tilgang til den digitale verden og tilbyde dem et samspil, hvor de har medindflydelse og får mulighed for at bruge deres fantasi og kreativitet, hvor de kan iscenesætte leg og fortælling, digitalt såvel som kropsligt, der passer til tid og sted.

Deres relationelle kompetencer understøttes ved at de forholder sig til selv og det de kan sammen med andre. De prøver af, undres og videreudvikler. De voksnes opgave bliver at motivere børnene til at undres, pir deres nysgerrighed. Eksperimenter i fællesskab med Apps, foto, lyd eller småfilm. Tilskynd børnene til at beskrive, hvad de ser, forstår og erfarer, lad dem beskrive egenskaber og særpræg med deres ord, ved de ting de møder og følg deres spor.

I kan også lave jeres egne film og spil med ipaden, bliv inspireret her: www.medieleg.nu

  • ”Lav egne sportsfilm”
  • ”ildbold” – film
  • ”vendespil på iPad”
  • ”iPad fangeleg”

Se evt. inspirationsforløb på Børnetubeguide 

Du kan finde apps indenfor emnerne