Ka­te­go­ri­se­ring

Det er vigtigt for et barns sprogudvikling at barnet er i stand til at forstå og sortere i kategorier og de ligheder og forskelle

 • Apps til kategorisering

 • Sort it out

  Lær at sortere og få styr på over- og underkategorier gennem leg og spil.

  Læs mere ved at klikke på billedet.

 • Hvem er jeg?

  Den digitale udgave af spillet Hvem er Hvem, som hjælper dit barn med at træne kategorisering og sprogforståelse.

  Læs mere ved at klikke på billedet.

 • Whats different?

  Leg med ligheder og forskelle og skab spændende samtaler med barnet.

  Læs mere ved at klikke på billedet.

 • Match it up

  Leg med kategorisering og øg sværhedsgraden jo bedre I bliver.

  Læs mere ved at klikke på billedet.

 • Modsætninger/opposites

  Træn sammen med dit barn evnen til at se og forstå modsætninger.

  Læs mere ved at klikke på billedet.