Sprog­pak­ken

Sprogpakken henvender sig til forældre og pædagoger der vil arbejde med børns sprog i hverdagen

Sprogpakken app ikon

Sprogpakken er inddelt i tre kategorier

Dialogisk læsning

Hverdagssamtaler

Tematisk Sprogarbejde

Sprogpakken er et efteruddannelsesforløb lavet af Socialministeriet.
Sprogpakkens overordnet mål er at opkvalificere det pædagogiske personales arbejde med børns sprog.

Her på Digitale Børn er der suppleret med, hvilke apps der kan anvendes indenfor hver af de tre kategorier, som et led i det sproglige arbejde omkring barnet.