Kul­tur­for­mid­ling og do­ku­men­ta­tion

Få inspiration til apps der kan bruges til at lære om kultur og formidling, samt hvordan I kan dokumentere jeres dag med børnene

PicCollage: Her kan du lave collager og dokumentation. En fin app, der understøtter arbejdet med læreplanstemaet om kulturelle udtryksformer og værdier.
Bitsboard: Her har I mulighed for at lave jeres eget individuelle spil med emner, I er optaget af.
Book Creator: Der er mulighed for at lave jeres egne interaktive bøger. Det kan understøtte det emne I eller barnet er optaget af eller de kulturelle traditioner i børnehaven.