Digital dannelse

I en digital verden er der behov for, at voksne interesserer sig for og tager del i børns digitale liv.

En række nye materialer skal inspirere det pædagogiske personale i dagtilbud til at arbejde med børns digitale dannelse og gå i dialog med forældre om eksempelvis brugen af digitale redskaber.

Her på siden linker vi til inspirationsmateriale, som kan giver jer nogle gode redskaber til arbejdet med Digital Dannelse.

Vi har delt det op i to kategorier:

1. Digital Dannelse og Forældre

Her er der inspiration at finde til forældre.

2. Digital Dannelse: Leg og pædagogik

Her er der inspiration at finde til det pædagogiske arbejde.