Digital Dannelse og forældre

Digitale medier og forældre
Læs mere og digital dannelse og forældre

I en digital verden er der behov for, at voksne interesserer sig for og tager del i børns digitale liv. En række nye materialer skal inspirere det pædagogiske personale i dagtilbud til at arbejde med børns digitale dannelse og gå i dialog med forældre om fx brugen af digitale redskaber.

Styrelsen for it og læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen og Danmarks Evalueringsinstitut, EVA har udviklet noget nyt materiale med viden og idéer til hvordan man kan tage digital dannelse op med forældre.

Materialet kan findes her.