Digital Dannelse og forældre

Digitale medier og forældre
Læs mere og digital dannelse og forældre

I en digital verden er der behov for, at voksne interesserer sig for og tager del i børns digitale liv. En række nye materialer skal inspirere det pædagogiske personale i dagtilbud til at arbejde med børns digitale dannelse og gå i dialog med forældre om fx brugen af digitale redskaber.

Afsnittet udbygges løbende.

De første digitale skridt

Medierådet for børn og unge har udviklet et nyt materiale med tips, aktiviteter og viden om digital dannelse for småbørn  sundhedsplejersker, pædagoger og dagplejere og ikke mindst forældre.

Materialet målrettet forældre kan findes her.

Styr på skærm

Sundhedsstyrelsen har lavet en temaside om børn og skærmforbrug med gode råd til hvordan man kan aftale skærmvaner med børn.

Find materialet her.

Sammen om digital dannelse

Styrelsen for it og læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen og Danmarks Evalueringsinstitut, EVA har udviklet noget nyt materiale med viden og idéer til hvordan man kan tage digital dannelse op med forældre.

Materialet kan findes her.

Gode ideer når I anvender digitale medier

 • Vær nysgerrig på og tal sammen med dit barn om barnets digitale aktiviteter

  Stil nysgerrige spørgsmål til barnets digitale interesser og aktiviteter. Hvad ville du fx spørge om, hvis de havde spillet fodbold i haven? Spørg gerne til både gode og negative oplevelser, de kan have haft digitalt.

 • Udforsk den digitale verden sammen med dit barn, stil åbne spørgsmål og inspirer dit barn til nysgerrighed og eftertænksomhed

  Gennem leg med IPad ‘en kan du støtte dit barns naturlige tilgang til den digitale verden og tilbyde et samspil, hvor barnet udfordres og får mulighed for at bruge fantasi og kreativitet, hvor barnet selv skal tage aktiv stilling til spillenes kvalitet, undersøge og udvide og bearbejde det virtuelle spil igennem legen i hverdagen.
  Det handler om at børn er skabende og med-skabende ind i den digitale verden, hvor du og dit barn udforsker det sammen. Tal med dit barn om, hvad der er fantasi, og hvad der er virkelighed.
  I forældre kan med fordel gå forrest i at vise jeres barn, hvordan de digitale teknologier kan bruges mere aktivt og kreativt. Leg, udforsk og undersøg de digitale medier sammen. En iPad er meget mere end en spillemaskine.
  Husk, at de digitale medier er kommet for at blive - og dit barn vil komme til at bruge dem på måder, vi slet ikke kan forestille os i dag.

  • Brug de digitale medier aktivt. Tag dem med på tur, lav jeres egen film, send videobeskeder til familien m.m.
  • Brug de digitale medier kreativt. Prøv at tegne, lave modellervoksfilm, indspille musik m.m. på f.eks. iPad.
  • Skil det udtjente kamera eller computeren ad og find ud af hvad der gemmer sig under overfladen og få en større teknologiforståelse.
  • Eksperimenter med andet teknologi fx programmerbare robotter – kod den til at køre efter en tegnet bane.
  • IPad kan også bruges til digitale lege som eks. fangeleg, sanserum, rolleleg, som kamera, leksikon.

 • Find en leg eller aktivitet ud fra appens indhold som I efterfølgende kan lege eller forfølge sammen

  I Dr. Pandas køkkenhave plantes og høstes der mange forskellige grøntsager og frugter.
  I spillet hjælper børnene Dr. Panda i hans køkkenhave, så hans kunder kan få de grøntsager og frugter de kommer for at købe.
  Appen kan give barnet en forståelse for den proces der starter, når de skal være med til at så, eller plante planter i haven eller børnehaven. Den kan bruges til at lære barnet om, hvor vi får vores frugt og grøntsager fra.
  Lege inspireret af appen
  • Lav jeres egen have med inspiration fra appen
  • Leg købmand med børnene, og lad dem købe frugt og grønt af "bondemanden"/købmanden
  • Smag på de forskellige frugter og grøntsager I møder i appen
  • Eller tag ud i naturen med forstørrelsesglas, skovl og spand inspireret af spillet ”Dr. Pandas køkkenhave”

 • Vi er fælles om og sætter ord på det vi laver med iPaden

  Brug iPad’en til at skabe et rum og en aktivitet, hvor du kan være sammen med dit barn, ligesom hvis I sætter jer og spillet et brætspil.
  - Hjælp barnet til at lære at vente på tur og skiftes ad når I er sammen om iPaden
  - Fordyb dig i og hold fokus på det du laver sammen med barnet på iPaden
  - Snak med barnet og sæt ord på det I laver sammen på iPaden
  - Bruger iPaden aktivt sammen, eksempelvis kan I tage billeder, finde opskrifter eller spille multiplayer spil sammen
  - Deltag i barnets univers og lyt til og følg barnets interesser

 • Hjælp barnet til at skifte stillinger undervejs imens I spiller iPad

  I kan for eksempel bruge nogle af følgende stillinger for at undgå at barnet får en uhensigtsmæssig kropsholdning.
  - Stå op imens I spiller
  - Stå på et vippebræt
  - Sid på en træningsbold
  - Lig på maven
  - legeteket - ipadholder