Digital Dannelse og forældre

Digitale medier og forældre
Læs mere og digital dannelse og forældre

I en digital verden er der behov for, at voksne interesserer sig for og tager del i børns digitale liv. En række nye materialer skal inspirere det pædagogiske personale i dagtilbud til at arbejde med børns digitale dannelse og gå i dialog med forældre om fx brugen af digitale redskaber.

Afsnittet udbygges løbende.

De første digitale skridt

Medierådet for børn og unge har udviklet et nyt materiale med tips, aktiviteter og viden om digital dannelse for småbørn  sundhedsplejersker, pædagoger og dagplejere og ikke mindst forældre.

Materialet målrettet forældre kan findes her.

Styr på skærm

Sundhedsstyrelsen har lavet en temaside om børn og skærmforbrug med gode råd til hvordan man kan aftale skærmvaner med børn.

Find materialet her.

Sammen om digital dannelse

Styrelsen for it og læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen og Danmarks Evalueringsinstitut, EVA har udviklet noget nyt materiale med viden og idéer til hvordan man kan tage digital dannelse op med forældre.

Materialet kan findes her.