Tvær­fag­ligt Cen­ter for Børn og Un­ge

Vi yder rådgivning og vejledning inden for børneområdet 0-18 år i Vejle Kommune

I Tværfagligt Center for Børn og Unge er vi sprogvejledere, pædagogiske vejledere, fysio-/ergoterapeuter, psykologiske rådgivere, tale/høre konsulenter og socialfaglige rådgivere. 

Alle medarbejdere har særlig viden om børn med særlige behov.  

Læs mere om Tværfagligt Center for Børn og Unge.

Nedenfor kan du se medarbejderne fra TCBU, der er involveret i "Digitalt - det er for børn".

Helle Holst Egelund Tale-hørekonsulent i Vest
Send e-mail
Annette Bech-Hansen Pædagogisk rådgiver i Øst
Send e-mail
Kirsten Gregersen Pædagogisk rådgiver i Midt
Send e-mail
Jesper Andersen Leth Pædagogisk rådgiver Legeteksbestyrer
Send e-mail mobil 20 34 62 07
Heidi Birgitte Larsen Fysioterapeut i Vest
Send e-mail
Birgitte Kirk Fischer Tale-hørekonsulent i Vest
Send e-mail
Tina Stephensen Psykologisk rådgiver i Øst
Send e-mail