Tvær­fag­ligt Cen­ter for Børn og Un­ge

Vi yder rådgivning og vejledning inden for børneområdet 0-18 år i Vejle Kommune

I Tværfagligt Center for Børn og Unge er vi sprogvejledere, pædagogiske vejledere, fysio-/ergoterapeuter, psykologiske rådgivere, tale/høre konsulenter og socialfaglige rådgivere. 

Alle medarbejdere har særlig viden om børn med særlige behov.  

Læs mere om Tværfagligt Center for Børn og Unge.

Nedenfor kan du se medarbejderne fra TCBU, der er involveret i "Digitalt - det er for børn".

 • Helle Holst Egelund

  Tale-hørekonsulent i Vest

  Send e-mail
 • Tina Joy Bruus Lindegaard

  Tale-hørekonsulent i Vest

  Send e-mail
 • Annette Bech-Hansen

  Pædagogisk vejleder i Øst

  Send e-mail
 • Janie Wind

  Småbørnskonsulent i Nord

  Send e-mail
 • Heidi Birgitte Larsen

  Fysioterapeut i Vest

  Send e-mail
 • Kirsten Gregersen

  Sprogvejleder

  Send e-mail